Hóa HọcLớp 12

Tơ enang thuộc loại?

Câu hỏi: Tơ enang thuộc loại?

A. Tơ axetat

B. Tơ poliamit

Bạn đang xem: Tơ enang thuộc loại?

C. Tơ tằm

D. Tơ polieste

Trả lời:

Đáp án đúng: B

– Tơ enang thuộc loại Tơ poliamit

– Là một loại poliamit được tổng hợp từ axit w-amino enantoic.

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại?

+ Đây phản ứng tự trùng ngưng của amino axit có 2 nhóm chức –NH2 và –COOH tự phản ứng với nhau. Vì đây là phản ứng trùng hợp amino axit nên sản phẩm được gọi là poliamit. Sản phẩm tạo thành là polime có mắc xích có 7 nguyên tử C nên còn gọi là Nilong-7.

+ Liên kết giữa các mắc xích là liên kết -C-N- rất bền. Hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố này cũng chênh lệch không đáng kể nên cũng rất khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về kiến thức các loại tơ cần nhớ nhé!

1. Khái niệm tơ

Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh xếp song song với nhau. Polime đó phải rắn, tương đối bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu.

2. Phân loại tơ

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại? (ảnh 2)

Loại tơ

Nguồn gốc

Ví dụ

Tơ thiên nhiên

Có sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếp Bông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polime được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp hay nhân tạo Chế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)

  • Tơ nilon – 6,6: được điều chế theo phản ứng trùng ngưng, cấu trúc thẳng (poli amit)

nH2-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH → ( NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO  ) + 2nH2O

                                                                          poli (hexametylen – ađipamit) (nilon – 6,6) 

  • Tơ Capron (nilon – 6): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH], có cấu trúc mạch thẳng

H2N-[CH2]5-COOH t0→ (− NH-[CH2]5-CO)−n + nH2O

                                                              axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại? (ảnh 3)
  • Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng monome H2N-[CH2]6-COOH  có cấu trúc mạch thẳng (poli amit)

H2N-[CH2]6-COOH t0→ (− NH-[CH2]6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic      Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste): có nhiều nhóm este, điều chế theo phản ứng trùng ngưng, cấu trúc mạch thẳng (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH →t0, xt, p→ (−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

axit terephtalic                        etylen glicol                                  (Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo phản ứng trùng hợp từ CH2=CH-CN cấu trúc mạch thẳng (tơ vinylic)

[CHUẨN NHẤT] Tơ enang thuộc loại? (ảnh 4)

d) Tơ Clorin: được điều chế theo phản ứng PVC + Cl2 có nguồn gốc là tơ tổng hợp, cấu trức mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 → (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là hỗn hợp gồm xenlulozo diaxetat ([C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và xenlulozo triaxetat ([C6H7O2(OOCCH3)3]n nguồn gốc tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng sau đó thu được một dung dịch keo rất nhớt đó chính là tơ visco

Ví dụ minh hoạ

Câu 1: Loại polime nào sau đây không chứa nguyên tử nitơ trong mạch polime?

A. Tơ olon.

B. Tơ lapsan.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Protein.

Chọn đáp án B

Câu 2: Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

A. Sợi bông.

B. Poli (viyl clorua).

C. Poli etilen.

D. Tơ nilon-6.

Chọn đáp án D

Câu 3: Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.

B. Tơ Lapsan.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Chọn đáp án B

A. Tơ olon là [-CH2-CH(CN)-]⇒ đốt thu được N2, COvà H2O.

B. Tơ lapsan là [-OC2H4OOCC6H4COO-]n ⇒ đốt thu được CO2 và H2O.

C. Tơ nilon-6,6 là [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n ⇒ đốt thu được N2, CO2 và H2O.

D. Tơ tằm có bản chất là protein ⇒ đốt thu được N2, CO2 và H2O.

Câu 4: Nhóm các polime được dùng làm tơ là

A. Poliacrilonitrin, poli(metyl metacrylat).

B. Poli(vinyl clorua), polibutađien

C. Poliacrilonitrin, poli(hexametylen ađipamit).

D. Poli(hexametylen ađipamit), poli(vinyl clorua).

Chọn đáp án C

Câu 5: Tơ gồm 2 loại là

A. tơ hóa học và tơ tổng hợp.

B. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.

C. tơ hóa học và tơ thiên nhiên.

D. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.

Chọn đáp án C

HD

– Tơ được chia thành hai loại:

– Tơ thiên nhiên (sẵn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.

– Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học): được chia làm hai nhóm

+ Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

+ Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,…

Câu 6. Cho các loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime thuộc poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime thuộc poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

Câu 7: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

A. Amilozơ.

B. Nilon-6,6.

C. Nilon-7

D. PVC.

Đáp án A

Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên.

Câu 8. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

A. tơ tằm.

B. tơ capron.

C. tơ nilon-6,6.

D. tơ visco.

Đáp án D

A tơ thiên nhiên (poliamit)

B từ ε-aminocaproic

C từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo

Câu 9. Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ

Đáp án D

Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco.

Câu 10. Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6 và bông.

B. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

C. tơ tằm và bông.

D. tơ visco và tơ axetat.

Đáp án B

Bông là tơ thiên nhiên → A sai.

Tơ tằm và bông đều là tơ thiên nhiên → C sai.

Tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button