Lớp 10Vật Lý

Trả lời câu hỏi C Bài 6 Vật lý 10 nâng cao

Bài 6: Sự rơi tự do

Câu C1 (trang 29 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Người nhảy dù có rơi tự do không ?

Lời giải:

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi C Bài 6 Vật lý 10 nâng cao

Khi người nhảy dù chưa bung dù rơi thẳng đứng, lực cản không khí là nhỏ không đáng kể so với trọng lực của người, vì vậy được coi là rơi tự do.

Khi người nhảy dù bung dù, lực cản của không khí rất lớn, khi đó không được coi là rơi tự do

Câu C2 (trang 30 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần đều ? Làm thế nào biết được điều đó ?

Lời giải:

Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

Chứng minh qua thí nghiệm:

Gắn vào vật nặng 1 băng giấy và luôn bằng giấy qua khe một bộ rung đặt cố định ở 1 độ cao nhất định. Thả vật rơi tự do đồng thời cho bộ rung hoạt động. Bút đầu rung đánh dấu vào băng giấy những điểm liên tiếp cách nhau 0,02s.

Gọi ΔS1, ΔS2, ΔS3, … là những quãng đường vật rơi được trong các khoảng thời gian bằng nhau Δt = 0,02s.

Kết quả thí nghiệm:

ΔS2 – ΔS1 = ΔS3 – ΔS2 = ΔS4 – ΔS3 = … = hằng số.

Kết quả này phù hợp với đặc điểm của chuyển động nhanh dần đều.

Câu C3 (trang 31 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Hãy xác định các yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do.

Lời giải:

Các yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do là :

Phương của vectơ  : thẳng đứng (phương của vectơ g trùng với phương vectơ P)

Chiều của vectơ  : chiều từ trên xuống vì chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều nên hướng của g cùng hướng vectơ v

(chiều của vectơ g cùng chiều vectơ trọng lực P )

 

Với : S là quãng đường vật rơi được trong thời gian t kể từ lúc ban đầu.

ΔS là hiệu 2 quãng đường rơi được liên tiếp trong những khoảng thời gian bằng nhau Δt.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button