Lớp 10Vật Lý

Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 20: Lực ma sát

Câu C1 (trang 89 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Qua thí nghiệm như hình bên, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật lý 10 nâng cao

Lời giải:

Qua thí nghiệm ta rút ra được:

– Lực ma sát nghỉ có giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa 2 vật.

– Có chiều ngược với chiều của ngoại lực tác dụng lên vật (ngược với chiều hợp lực của các ngoại lực khác).

Câu C2 (trang 90 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát trượt.

Trả lời câu hỏi C trang 89 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Qua thí nghiệm ta rút ra nhận xét:

– Lực ma sát trượt tác dụng lên 1 vật có giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa 2 vật, cùng phương, ngược chiều với vectơ vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật tiếp xúc với nó.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button