Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 115 Lịch Sử 11 Bài 19

Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Trả lời câu hỏi trang 115 Lịch Sử 11 Bài 19

Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì năm 1867?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 115 Lịch Sử 11 Bài 19

Lời giải

– Cuộc kháng chiến chống Pháp có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo là những văn thân, sĩ phu yêu nước

– Các cuộc đấu tranh còn nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết và đường lối đúng đắn

– Lực lượng mỏng, vũ khí còn thô sơ.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button