Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 119 Lịch Sử 11 Bài 20

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Trả lời câu hỏi trang 119 Lịch Sử 11 Bài 20

– Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có đặc điểm gì đáng chú ý

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 119 Lịch Sử 11 Bài 20

– Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào?

Lời giải

– Những điểm đáng chú ý:

+ Lực lượng : quân triều đình, nhân dân dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương và một số quan triều đình

+ Quy mô: rộng khắp, những còn nhỏ lẻ

+ Về sau phong trào đấu tranh còn chống lại sự nhượng bộ của triều đình

– Chiến thắng cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta

– Giết được tên chỉ huy Gác-ni-ê, khiến quân Pháp run sợ và thay đổi chính sách sang thương lượng.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button