Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 12 Lịch Sử 11 Bài 2

Bài 2: Ấn Độ

Trả lời câu hỏi trang 12 Lịch Sử 11 Bài 2

Trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 12 Lịch Sử 11 Bài 2

Lời giải

a) Sự thành lập Đảng quốc đại

– Giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh phát triển đã tác động giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản vươn lên, đòi tự do phát triển kinh tế, tham gia chính quyền nhưng Thực dân Anh kìm hãm.

– Năm 1885 giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc đại.

b) Sự phân hóa trong Đảng Quốc đại.

– Trong 20 năm Đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa, phản đối bạo lực, dựa vào Anh tiến hành cải cách

– Do thái độ thỏa hiệp của những người cầm đầu và chính sách 2 mặt của chính quyền Anh, nội bộ Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái:

+ Phái ôn hòa (chủ trương thỏa hiệp với TD Anh, đòi cải cách và phản đối đấu tranh bạo lực)

+ Phái cực đoan (đây là phái dân chủ cấp tiến chủ trương kiên quyết chống TD Anh do Ti-lắc đứng đầu).

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 2. Ấn Độ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button