Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 120 Lịch Sử 11 Bài 20

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Trả lời câu hỏi trang 120 Lịch Sử 11 Bài 20

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 120 Lịch Sử 11 Bài 20

Lời giải

– Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình vi phạm Hiệp ước 1874 để kéo quân ra Bắc

– 3/4/1882, quân Pháp do Đại tá Ri-vi-e đổ bộ lên Hà Nội

– 25/4, Pháp gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu yêu cầu quân ta đầu hàng

– Chưa hết thời hạn, Pháp chiếm thành, cướp vàng bạc châu báu, phá hủy thành

– Chúng dựng lên chính quyền tay sai tạm thời cai quản Hà Nội.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button