Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 122 Lịch Sử 11 Bài 20

Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Trả lời câu hỏi trang 122 Lịch Sử 11 Bài 20

– Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 122 Lịch Sử 11 Bài 20

Lời giải

Pháp đánh Thuận An năm 1883 vì:

– Triều đình nhà Nguyễn rối ren 1883: Vua Tự Đức qua đời(17-7-1883), triều đình còn đang chọn người kế vị => Pháp đánh vào Huế.

– Ngày 18/8/1883, Pháp tấn công Thuận An.

– Chiều tối 20/8/1883, Pháp làm chủ được Thuận An.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button