Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 138 Lịch Sử 11 Bài 22

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Trả lời câu hỏi trang 138 Lịch Sử 11 Bài 22

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

Lời giải

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 138 Lịch Sử 11 Bài 22

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến lớn, cụ thể:

* Tích cực:

– Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.

– So với nền kinh tế phong kiến, kinh tế Việt Nam bấy giờ sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn.

– Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng được xây dựng.

* Tiêu cực:

– Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt.

– Nông nghiệp: không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất, đời sống nông dân cơ cực.

– Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

⇒ Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lac hậu và lệ thuộc, cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ cho quyền lợi của Pháp.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button