Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 141 Lịch Sử 11 Bài 23

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Trả lời câu hỏi trang 141 Lịch Sử 11 Bài 23

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động?

Lời giải

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 141 Lịch Sử 11 Bài 23

Những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.

– Chủ trương: Dùng bạo lực để giành độc lập.

– Sự kiện:

+ Năm 1904: thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.

+ Từ 1905 – 1908: Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên sang học tập ở Nhật.

+ Từ 9/1908: Nhật trục xuất những người Việt Nam yêu nước khỏi đất Nhật. Phong trào Đông Du tan rã.

+ Tháng 6-1912: Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (TQ), nhằm đánh Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam…

+ 24-12-1913: Phan Bội Châu bị bắt ở Quảng Đông (TQ).

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button