Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 145 Lịch Sử 11 Bài 23

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Trả lời câu hỏi trang 145 Lịch Sử 11 Bài 23

– Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX.

– Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 145 Lịch Sử 11 Bài 23

Lời giải

* Dù chỉ hoạt động được 9 tháng, nhưng Đông Kinh nghĩa thục thực sự là một cuộc vận động văn hóa lớn vì đã:

– Thức tỉnh lòng yêu nước cho nhân dân Việt Nam.

– Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, cổ động cách mạng, phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc.

– Mở đường cho sự phát triển của hệ tư tưởng tư sản ở Việt Nam.

* Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa:

– Làm suy kiệt lực lượng quân Pháp.

– Chứng tỏ binh sĩ người Việt và nông dân là một lực lượng cần được tập hợp trong cuộc đấu tranh chống đế quốc.

– Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh chống đế quốc của binh sĩ người Việt và nông dân.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button