Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 149 Lịch Sử 11 Bài 24

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Trả lời câu hỏi trang 149 Lịch Sử 11 Bài 24

– Trong thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những hình thức nào?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 149 Lịch Sử 11 Bài 24

– Việc vua Duy Tân tham gia cuộc vận động ở Huế ý nghĩa như thế nào?

Lời giải

* Thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội đã hoạt động với những hình thức như ám sát cá nhân, trù tính kế hoạch tổng bạo động trong toàn quốc trước tiên là đánh chiếm Hà Nội, tập kích một số đồn ở Phú Thọ, Nho Quan (Ninh Bình), Móng Cái, Lạng Sơn, phá ngục Lao Bảo (Quảng Trị) . . .

⇒ Hình thức chủ yếu: đấu tranh vũ trang .

– Hoạt động:

+ Tấn công các đồn binh Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, Móng Cái.

+ Phá nhà ngục Lao Bảo.

⇒ Thất bại và tan rã năm 1916.

* Việc vua Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa

Khẳng định việc tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân là mong muốn chính đáng của sĩ phu yêu nước Trung kỳ và xuất phát từ ý thức yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, muốn giải phóng dân tộc ra khỏi đêm dài nô lệ của vua Duy Tân.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button