Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 153 Lịch Sử 11 Bài 24

Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Trả lời câu hỏi trang 153 Lịch Sử 11 Bài 24

– Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 153 Lịch Sử 11 Bài 24

– Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 nhằm mục đích gì?

Lời giải

* Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước mới vì:

– Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh đã nổ ra liên tiếp nhưng thất bại => Khủng hoảng đường lối lãnh đạo CM

– Nguyễn Tất Thành không nhất trí với chủ trương,con đường cứu nước mà các bậc tiền bối đã lựa chọn

– Nguyễn Tất Thành muốn sang Phương Tây tìm hiểu xem nước Pháp và nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình. Tìm hiểu những bí ẩn đằng sau những từ: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

– Nguyễn Tất Thành có lòng yêu nước và ý chí đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc.

 * Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 – 1918 nhằm mục đích

– Trong nhiều năm 1911 – 1918, Nguyễn Tất Thành đã đi qua nhiều nước, ở nhiều châu lục khác nhau. Người nhận thấy rằng: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man.

– Cuối năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp, tại đây Người làm nhiều nghề: học tập, rèn luyện trong trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp.

– Tham gia hoạt động trong hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo, truyền đơn, tranh thủ các diễn đàn, các buổi mít tinh để tố cáo thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam

– 1917 cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước của Người…

– Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga làm chuyển biến tư tưởng và là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button