Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 50 Lịch Sử 11 Bài 9

Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Trả lời câu hỏi trang 50 Lịch Sử 11 Bài 9

– Cách mạng tháng Hai năm 1917 thực hiện được những nhiệm vụ gì?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 50 Lịch Sử 11 Bài 9

– Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Lời giải

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ:

– Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng.

– Chính phủ tư sản lâm thời ra đời, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Cách mạng tháng Mười diễn ra như sau:

* Quá trình chuẩn bị:

– Đường lối: Luận cương tháng 4, chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Lực lượng:

+ Thành lập quân đội cách mạng – Đội cận vệ đỏ.

+ Lê nin về nước trực tiếp chỉ đạo

– Hình thức: chuyển từ đấu tranh chính trị hòa bình sang khởi nghĩa vũ trang.

* Diễn biến khởi nghĩa:

– Ngày 24/10 chiếm được những vị trí then chốt của Thủ đô và bao vây Cung điện Mùa Đông.

– Ngày 25/10 tấn công Cung Điện Mùa Đông, các bộ trưởng bị bắt giữ trừ thủ tướng.

– Ngày 26/10 chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.

– Tháng 11/1917 chính quyền Xô Viết được thành lập ở Mát-xco-va.

– Tháng 3/1917 chính quyền Xô Viết đã giành được thắng lựi hoàn toàn trên khắp nước Nga rộng lớn.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button