Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 9 Lịch Sử 11 Bài 2

Bài 2: Ấn Độ

Trả lời câu hỏi trang 9 Lịch Sử 11 Bài 2

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

Lời giải

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 9 Lịch Sử 11 Bài 2

Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đã có những chính sách thống trị trên nhiều mặt:

* Về kinh tế:

– Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân.

– Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.

* Về chính trị – xã hội:

– Thực dân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

– Thực dân Anh tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…

– Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

* Về giáo dục:

– Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

* Hệ quả:

– Đời sống nhân dân bị bần cùng hóa

– Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Ấn Độ với Thực dân Anh ngày càng sâu sắc.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 2. Ấn Độ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button