Lớp 10Ngữ Văn

Trắc nghiệm bài Ôn tập phần Tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm bài Ôn tập phần Tiếng Việt  (có đáp án) hay nhất. Cùng THPT Ninh Châu làm các bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 10 nhé.

Câu 1 : Hoạt động giao tiếp là gì?

A. Là hoạt động diễn ra giữa mọi người trong xã hội.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Ôn tập phần Tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

B. Là hoạt động được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (nói hoặc viết).

C. Là hoạt động nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động…

D. Cả A, B và C đều đúng.

Chọn đáp án : D 

Câu 2 : Cho đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 2 – 4

Đăm Săn: – Hỡi trăm nghìn chim muông! Hỡi tất cả tôi tớ của Mtao Mxây, có ai đi theo ta không?

Dân làng Mtao Mxây: – Sao cho chúng tôi lại không theo? Chủ chúng tôi đã chết rồi, đã thối ra rồi!

Đăm Săn: – Hỡi tất cả tôi tớ của Mtao Mxây! Hãy đến với ta. Chủ của các người đã chết. Ai chăn ngựa đi kiếm ngựa dẫn về. Ai quản voi đi kiếm voi về. Ai giữ trâu đi dẫn trâu về!

Tôi tớ của Mtao Mxây: – Sao chúng tôi lại chẳng đi theo ông? Đầu làng đã bị cây rừng mọc choản. Cuối làng cà ớt mọc lên. Chủ chúng tôi đã chết rồi!

Đăm Săn: – Đi thôi! Bây giờ phải trở về bến nước của ta.

Nhân vật nào không có tham gia vào hoạt động giao tiếp trên?

A. Đăm Săn

B. Mtao Mxây

C. Dân làng Mtao Mxây

D. Tôi tớ của Mtao Mxây

Chọn đáp án : B 

Câu 3 : Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào?

A. Ở làng của Mtao Mxây.

B. Sau khi Đăm Săn đã chiến thắng Mtao Mxây.

C. Xã hội Ê-đê thời tiền giai cấp.

D. Cả A, B và C trên.

Chọn đáp án : D 

Câu 4 : Sự giao tiếp đó hướng vào nội dung gì?

A. Đăm Săn kêu gọi dân làng và tôi tớ của Mtao Mxây đi theo mình.

B. Dân làng và tôi tớ của Mtao Mxây tỏ ý muốn theo Đăm Săn.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Chọn đáp án : C 

Câu 5 : Văn bản là gì?

A. Văn bản là đơn vị giao tiếp bằng ngôn ngữ.

B. Văn bản là sản phẩm được tạo ra hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

C. Văn bản thường bao gồm nhiều câu.

D. Cả A, B và C.

Chọn đáp án : D 

Câu 6 : Câu nào dưới đây không nói đúng đặc điểm của văn bản?

A. Mỗi văn bản tập trung nhất quán vào một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn.

B. Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc.

C. Văn bản phải từ hai câu trở lên.

D. Mỗi văn bản nhằm thực hiện một mục đích giao tiếp nhất định.

Chọn đáp án : C 

Câu 7 : Điểm nào dưới đây nói đúng nhất về những thứ chữ viết được dùng đề sáng tác trong văn học Việt Nam từ xưa đến nay?

A. Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ.

B. Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, tiếng Pháp.

C. Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, tiếng Anh.

D. Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh.

Chọn đáp án : A 

Câu 8 : Tác phẩm nào sau đây không phải là văn học chữ Hán?

A. Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt)

B. Truyền kì mạn lục (Nguyễn Du)

C. Thăng Long thành hoài cổ (Bà Huyện Thanh Quan)

D. Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

Chọn đáp án : B 

Câu 9 : Tác phẩm nào sau đây không phải là văn học chữ Nôm?

A. Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi)

B. Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hổ)

C. Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương)

D. Thu điếu (Nguyễn Khuyến)

Chọn đáp án : B 

Câu 10 : Câu nào mắc lỗi dùng từ?

A. Nó nghỉ học vì bị đau tai rất nặng.

B. Nó không làm được vì bị đau tai.

C. Nó không viết được vì bị đau tai.

D. Nó không nghe được vì tai bị điếc.

Chọn đáp án : C 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Ngữ Văn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button