Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) – Đề số 2

Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) chọn lọc, hay nhất. Tuyển tập loạt Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải thích chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4

Câu 1. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các…….. của cây trồng

 1. Đặc điểm hình thái

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) – Đề số 2

 2. Đặc điểm sinh lí

 3. Phương thức sinh sản

 4. Phương thức dinh dưỡng

Câu 2. Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là:

 1. Sản xuất ra hạt giống xác nhận

 2. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li

 3. Chọn lọc ra các cây ưu tú

 4. Bắt đầu sản xuất từ giống SNC

Câu 3. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?

 1. Khi thụ phấn sẽ bị tạp giao

 2. Để đạt chất lượng tốt

 3. Hạt giống là SNC

 4. Hạt giống là hạt bị thoái hóa

Câu 4. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi:

 1. Cây chưa ra hoa

 2. Hoa đực chưa tung phấn

 3. Hoa đực đã tung phấn

 4. Cây đã kết quả

Câu 5. Trong quá trình sản xuất giống cây ngô cần?

 1. Loại bỏ ngay cây xấu trước khi tung phấn

 2. Loại bỏ cây xấu sau khi tung phấn

 3. Các hạt của các cây giống cần để riêng

 4. Bỏ qua khâu đánh giá dòng

Câu 6. Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ nào?

 1. Khảo nghiệm – chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

 2. Chọn cây trội – khảo nghiện – nhân giống cho sản xuất

 3. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

 4. Chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

Câu 7. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính yêu cầu:

 1. Cách ly nghiêm ngặt

 2. Cách ly không cao

 3. Không cần cách ly

 4. Vừa cách ly, vừa không cách ly

Câu 8. Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính gồm mấy bước

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

Câu 9. Quy trình sản xuất giống cây rừng gồm mấy bước?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Câu 10. Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo trải qua mấy vụ?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 6

C

Câu 2

B

Câu 7

A

Câu 3

A

Câu 8

C

Câu 4

B

Câu 9

A

Câu 5

A

Câu 10

C

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các phương thức dinh dưỡng của cây trồng

Câu 2:

Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li

Câu 3:

Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo phải chọn ruộng cách li vì khi thụ phấn sẽ bị tạp giao

Câu 4:

Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi hoa đực chưa tung phấn

Câu 5:

Trong quá trình sản xuất giống cây ngô cần loại bỏ ngay cây xấu trước khi tung phấn

Câu 6:

Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ là Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

Câu 7:

Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính yêu cầu cách ly nghiêm ngặt

Câu 8:

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính gồm 3 bước

Câu 9:

Quy trình sản xuất giống cây rừng gồm 2 bước

Câu 10:

Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo trải qua 4 vụ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button