Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 10

Câu 1: Doanh nghiệp X tháng rồi nhập 200 sản phẩm, bán ra 180 sản phẩm, kế hoạch bán hàng tháng này là 180 sản phẩm. Vậy số sản phẩm cần mua theo kế hoạch là:

A. 180.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56 có đáp án

B. 200.

C. 160.

D. 220.

Đáp án: A. 180.

Giải thích: Vậy số sản phẩm cần mua theo kế hoạch là bằng với số sản phẩm định bán theo kế hoạch = 180 sản phẩm

Câu 2: Một doanh nghiệp X có năng lực sản xuất 8000 sản phẩm/tháng.Nhu cầu thị trường đang cần sản phẩm đó của doanh nghiệp X. Vậy kế hoạch sản xuất 1 năm của doanh nghiệp X là:

A. 8000 sản phẩm.

B. 1600 sản phẩm.

C. 96000 sản phẩm.

D. 80000 sản phẩm.

Đáp án: C. 96000 sản phẩm.

Giải thích: Vậy kế hoạch sản xuất 1 năm của doanh nghiệp X là: 8000 sản phẩm/tháng x 12 tháng = 96000 sản phẩm

Câu 3: Phân tích thị trường cho “Kinh doanh ăn uống bình dân” thì Mạng lưới kinh doanh (số lượng cửa hàng dịch vụ) ở mức:

A. Trung bình.

B. Nhiều.

C. Rất nhiều

D. Ít.

Đáp án: D. Ít.

Giải thích: Mạng lưới kinh doanh (số lượng cửa hàng dịch vụ) ở mức: Ít – SGK trang 182

Câu 4: Chi phí tiền lương bằng:

A. Số lượng lao động sử dụng x tiền lương bình quân.

B. Số lượng lao động ước tính x tiền lương bình quân.

C. Số lượng lao động ước tính x tiền lương bình quân/1 lao động.

D. Số lượng lao động sử dụng x tiền lương bình quân/1 lao động.

Đáp án: D. Số lượng lao động sử dụng x tiền lương bình quân/1 lao động.

Giải thích: Chi phí tiền lương bằng: Số lượng lao động sử dụng x tiền lương bình quân/1 lao động – SGK trang 178

Câu 5: Anh T đầu tư 15 triệu đồng vào mua 1 chiếc máy cày để đi cày thuê cho bà con nông dân. Cứ mỗi ngày cày thuê về, anh thu được từ bà con nông dân 300 ngàn đồng, trừ chi phí anh thu lãi 200 ngàn đồng. Hãy xác định tổng vốn đầu tư của anh T.

A. 15 triệu.

B. 15 triệu 2 trăm ngàn đồng.

C. 15 triệu 3 trăm ngàn đồng.

D. 15 triệu 1 trăm ngàn đồng.

Đáp án: A. 15 triệu.

Giải thích: Định tổng vốn đầu tư của anh T là: 15 triệu

Câu 6: Gia đình chị H kinh doanh quạt điện, mỗi ngày bán được 10 cái. Vậy kế hoạch mua gom mặt hàng mỗi năm đủ để bán ra là:

A. 3000 cái.

B. 3650 cái.

C. 2000 cái.

D. 365 cái.

Đáp án: B. 3650 cái.

Giải thích: Vậy kế hoạch mua gom mặt hàng mỗi năm đủ để bán ra là: 10 cái x 365 ngày = 3650 cái

Câu 7: Kế hoạch vốn kinh doanh được tính theo phương pháp:

A. Vốn hàng hoá + tiền công.

B. Vốn hàng hoá + tiền thuế.

C. Tiền thuế + tiền công.

D. Vốn hàng hoá + tiền công + tiền thuế.

Đáp án: D. Vốn hàng hoá + tiền công + tiền thuế.

Giải thích: Kế hoạch vốn kinh doanh được tính theo phương pháp: Vốn hàng hoá + tiền công + tiền thuế – SGK trang 168

Câu 8: Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là:

A. Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong 1 năm.

B. Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong 10 năm.

C. Phần chênh lệch giữa 1 phần doanh thu và tổng chi phí trong 1 thời kì nhất định.

D. Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong 1 thời kì nhất định.

Đáp án: D. Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong 1 thời kì nhất định.

Giải thích: Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là: Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong 1 thời kì nhất định – SGK trang 178

Câu 9: Doanh thu của doanh nghiệp bằng:

A. Số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm.

B. Số lượng sản phẩm mua được x giá bán một sản phẩm.

C. Số lượng sản phẩm bán được x giá mua một sản phẩm.

D. Số lượng sản phẩm mua được x giá mua một sản phẩm.

Đáp án: A. Số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm.

Giải thích: Doanh thu của doanh nghiệp bằng: Số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm – SGK trang 178

Câu 10: Các cách để tiết kiệm chi phí gồm:

A. Tiết kiệm chi phí vật chất.

B. Tiết kiệm chi tiêu bằng tiền.

C. Tiệt kiệm trong sử dụng các dịch vụ như điện, nước, dịch vụ viễn thông…

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Đáp án: D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Giải thích: Các cách để tiết kiệm chi phí gồm: Tiết kiệm chi phí vật chất. Tiết kiệm chi tiêu bằng tiền. Tiệt kiệm trong sử dụng các dịch vụ như điện, nước, dịch vụ viễn thông… – SGK trang 180,181

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button