Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24. Cơ cấu phân phối khí có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24

Câu 1: Ở động cơ 2 kì, chi tiết nào làm nhiệm vụ của van trượt?

A. Thanh truyền

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án

B. Xupap

C. Pit-tông

D. Trục khuỷu

Đáp án đúng: C

Câu 2Cơ cấu phân phối khí xupap đặt khác cơ cấu phân phối khí xupap treo ở chỗ:

A. Không có đữa đẩy

B. Không có trục cò mổ

C. Không có cò mổ

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 3: Cơ cấu phân phối khí xupap treo có ưu điểm gì?

A. Cấu tạo buồng cháy phức tạp

B. Đảm bảo nạp đầy

C. Thải không sạch

D. Khó điều chỉnh khe hở xupap

Đáp án đúng:  B

Vì cấu tạo buồng cháy đơn giản, thải sạch, dễ điều chỉnh khe hở xupap.

Câu 4: Đối với cơ cấu phân phối khí xupap treo, mỗi xupap được dẫn động bởi:

A. 1 cam

B. 1 con đội

C. 1 đũa đẩy

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 5: Cơ cấu phân phối khí dùng xupap được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án đúng: A

Câu 6: Cơ cấu phân phối khí phân thành những loại nào?

A. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt

B. Cơ cấu phân phối khí xupap treo

C. Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 7: Chọn phát biểu sai:

A. Cơ cấu phân phối khí xupap đặt, cửa nạp mở thì xupap đi lên

B. Cơ cấu phân phối khí xupap treo, cửa nạp mở thì xupap đi xuống

C. Bánh răng phân phối làm quay trục khuỷu

D. Cửa nạp mở, lò xo bị nén lại

Đáp án đúng: C

Vì trục khuỷu làm quay bánh răng phân phối.

Câu 8: Ở động cơ 4 kì:

A. Số vòng quay trục cam bằng một nửa số vòng quay trục khuỷu

B. Số vòng quay trục khuỷu bằng một nửa số vòng quay trục cam

C. Số vòng quay trục cam bằng 2 lần số vòng quay trục khuỷu

D. Số vòng quay trục cam bằng số vòng quay truc khuỷu

Đáp án đúng: A

Câu 9: Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt có ở động cơ nào?

A. Động cơ xăng 4 kì

B. Động cơ xăng 2 kì

C. Động cơ điêzen 4 kì

D. Động cơ điêzen

Đáp án đúng: B

Câu 10: Cơ cấu phân phối khí được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án đúng: B

Hệ thống kiến thức Công nghệ 11 Bài 24

I, Nhiệm vụ và phân loại.

1. Nhiệm vụ

Đóng mở các cửa nạp thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy trong xilanh ra ngoài.

2. Phân loại

– Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt.

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo.

II. Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp

1. Cấu tạo

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án (ảnh 2)

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo.

+ Xupáp đóng mở được dẫn động bằng một cam, con đội, đũa đẩy, cò mổ, lò xo xupáp.

+ Trục cam được dẫn động nhờ trục khuỷu, nhờ cặp bánh răng phân phối.

– Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt.

+ Mỗi xupáp được dẫn động bằng một cam, con đội, lò xo xupáp.

– Kết luận:

+ Trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam bằng ½ số vòng quay trụ khuỷu.

+ Cơ cấu phân phối khí  dùng xupáp treo là cơ cấu phân phối khí  mà xupáp được lắp trên nắp máy.

+ Cơ cấu phân phối khí  dùng xupáp đặt là cơ cấu phân phối khí  mà xupáp được lắp trên thân máy.

2. Nguyên lý làm việc (Phân phối khí của động cơ 4 kì)

– Khi động cơ hoạt động, bánh răng trục khuỷu quay,nhờ bánh răng trung gian làm bánh răng trục cam và vấu cam quay:

+ Mở cửa khí: khi vấu cam tác dụng vào con đội, thông qua đũa đẩy làm cần bẩy quay quanh trục, ép lò xo đẩy xupáp mở cửa hút (hoặc cửa xả) 

+ Đóng cửa khí: khi vấu cam trượt qua đáy con đội, lò xo giản ra, xupáp đi lên đóng cửa hút(hoặc cửa xả). Đồng thời thông qua cần bẩy, đũa đẩy ép con đội xuống tì lên mặt cam.

– Nguyên lý làm việc của cơ cấu xupap treo:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án (ảnh 3)

Nguyên lý làm việc của cơ cấu xupap đặt:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 có đáp án (ảnh 4)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button