Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32

Câu 1: Đâu là sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong?

A. Động cơ đốt trong → hệ thống truyền lực → máy công tác

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32 có đáp án

B. Động cơ đốt trong → máy công tác → hệ thống truyền lực

C. Hệ thống truyền lực → động cơ đốt trong → máy công tác

D. Hệ thống truyền lực → máy công tác → động cơ đốt trong

Đáp án đúng: A

Câu 2: Nguyên tắc ứng dụng của động cơ đốt trong là:

A. Tốc độ quay

B. Công suất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và b đều sai

Đáp án đúng: C

Câu 3: Điền vào chỗ trống: cấu tạo hệ thống truyền lực phụ thuộc ……… của máy công tác và loại động cơ.

A. Yêu cầu

B. Nhiệm vụ

C. Điều kiện làm việc

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 4: Có mấy nguyên tắc về ứng dụng động cơ đốt trong?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Câu 5: Nguyên tắc về công suất:

A. NĐC = (NCT . NTT) + K

B. NĐC = (NCT + NTT).K

C. NCT = (NĐC + NTT).K

D. NTT = (NĐC + NCT).K

Đáp án đúng: B

Câu 6: Chọn câu trả lời sai: Các nước coi trọng công tác:

A. Đào tạo đội ngũ chuyên gia về động cơ đốt trong

B. Bỏ qua việc đào tạo công nhân lành nghề

C. Đào tạo cán bộ kĩ thuật về động cơ đốt trong

D. Đào tạo công nhân lành nghề về động cơ đốt trong

Đáp án đúng: B

Câu 7: Động cơ đốt trong là nguồn động lực sử dụng phổ biến trong:

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Giao thông vận tải

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 8: Giá trị của hệ số dự trữ trong công thức tính công suất động cơ là:

A. K > 1,5

B. K < 1,05

C. K > 1,05

D. K = 1,05 ÷ 1,5

Đáp án đúng: D

Câu 9: Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho phương tiện di chuyển:

A. Trong phạm vi hẹp

B. Với khoảng cách nhỏ

C. Trong phạm vi rộng và khoảng cách lớn

D. Trong phạm vi hẹp và khoảng cách nhỏ

Đáp án đúng: C

Câu 10: Động cơ đốt trong không được sử dụng trong:

A. Lâm nghiệp

B. Ngư nghiệp

C. Quân sự

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án đúng: D

Vì nó có trong cả 3 lĩnh vực trên.

Hệ thống kiến thức Công nghệ 11 Bài 32

I. Vai trò và vị trí của động cơ đốt trong

1. Vai trò

– Động cơ đốt trong có vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong ngành giao thông vận tải.

2. Vị trí

– Ngành công nghiệp chế tạo động cơ đốt trong là bộ phận quan trọng nhất của ngành cơ khí và nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Các nước đều coi trọng phát triển ngành này.

– Một vài ví dụ ứng dụng của động cơ đốt trong: Máy xúc, máy phát điện, máy bay, …

II. Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong

1. Sơ đồ ứng dụng

– Động cơ thường sử dụng là Động cơ xăng và động cơ diezen

– Máy công tác là thiết bị nhận năng luợng từ trục khuỷu động cơ để thực hiện nhiệm vụ.

– Hệ thống truyền lực là bộ phận trung gian nối động cơ đốt trong với máy công tác.

2. Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong

a. Về tốc độ quay:  Động cơ và máy công tác

– Bằng nhau → Nối trực tiếp qua khớp nối (VD: Máy phát điện)

– Khác nhau → Thông qua hộp số, , bộ truyền bằng đai  (VD: Xe máy, ô tô..)

– Ví dụ về bánh răng:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32 có đáp án (ảnh 2)

b. Về công suất:Phải thỏa mãn quan hệ sau:

NĐC = (NCT + NTT).K

Trong đó

– NĐC : công suất động cơ

– NCT : công suất máy công tác

– NTT : công suất tổn thất của hệ thống truyền lực

– K: hệ số dự trữ (K=1,05 ÷ 1,5)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button