Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34. Động cơ đốt trong dùng trong xe máy có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34

Câu 1: Những bộ phận nào thường bố trí trong một vỏ chung?

A. Động cơ, li hợp

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34 có đáp án

B. Động cơ, hộp số

C. Li hợp, hộp số

D. Động cơ, li hợp, hộp số

Đáp án đúng: D

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ đặt ở giữa xe máy thì truyền lực đến bánh sau bằng xích

B. Động cơ đặt lệch về đuôi thì truyền lực đến bánh sau bằng trục cacđăng

C. Hộp số không có số lùi

D. Hộp số có số lùi

Đáp án đúng: C

Câu 3: Hộp số trên xe máy thường có:

A. Ba cấp tốc độ

B. Bốn cấp tốc độ

C. Không có số lùi

D. Ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

Đáp án đúng: D

Câu 4: Bộ phận nào thuộc hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Li hợp

B. Hộp số

C. Xích hoặc cacđăng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 5: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?

A. Là động cơ xăng 2 kì cao tốc

B. Là động cơ xăng 4 kì cao tốc

C. Li hợp, hộp số bố trí riêng vỏ

D. Thường có 1 hoặc 2 xilanh

Đáp án đúng: C

Câu 6: Động cơ đốt trong trên xe máy bố trí ở:

A. Đặt ở giữa xe

B. Đặt lệch về đuôi xe

C. Đặt ở giữa hoặc lệch về đuôi xe

D. Đặt ở đầu xe

Đáp án đúng: C

Câu 7: Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy là:

A. Công suất nhỏ

B. Thường làm mát bằng không khí

C. Số lượng xilanh ít

D. Cả 3 phương án trên

Đáp án đúng: D

Câu 8: Động cơ đốt trong đặt ở giữa xe máy:

A. Khối lượng phân bố không đều

B. Dễ dàng cho việc làm mát

C. Hệ thống truyền lực đơn giản

D. Lái xe ít chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

Đáp án đúng: B

Câu 9: Động cơ đốt trong đặt lệch về đuôi xe máy:

A. Hệ thống truyền lực phức tạp

B. Lái xe chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

C. Làm mát động cơ không tốt

D. Khối lượng xe phân bố đều

Đáp án đúng: C

Câu 10: Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Động cơ → li hợp →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

B. Động cơ → hộp số → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

C. Li hợp → động cơ →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

D. Hộp số → động cơ → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

Đáp án đúng: A

Hệ thống kiến thức Công nghệ 11 Bài 34

I. Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy

1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy

– Là động cơ xăng 2 kì và 4 kì cao tốc

– Có công suất nhỏ

– Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung

– Làm mát bằng không khí

– Số xilanh ít ( một hoặc hai xilanh)

2. Bố trí động cơ trên xe máy

– Động cơ đặt ở giữa xe

– Động cơ đặt lệch về đuôi xe

a. Động cơ đặt ở giữa xe

– Ưu điểm:

+ Khối lượng phân bố đều

+ Dễ làm mát động cơ

– Khuyết điểm

+ Hệ thống truyền lực phức tạp (xích)

+ Nhiệt thải (đối với người)

b. Động cơ đặt lệch về đuôi xe

– Ưu điểm: 

+ Hệ thống truyền lực gọn

+ Ít nhiệt

– Khuyết điểm:

+ Khối lượng phân bố không đều

+ Khó làm mát động cơ

II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy

1. Sơ đồ truyền mômen

2. Đặc điểm của hệ thống truyền lực

– Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung.

– Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điều khiển bằng tay hoặc tự động dựa vào lực li tâm theo tốc độ quay của động cơ.

– Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

– Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền lực đến bánh xe sau thường bằng xích 

– Khi động cơ bố trí lệch về phía đuôi xe thì momen quay từ hộp số được truyền cho bánh xe bằng trục các đăng  

3. Nguyên lí làm việc

– Khi động cơ 1 làm việc, nếu li hợp 2 đóng thì momen sẽ truyền sang hộp số 3, qua xích 4 để truyền cho bánh xe chủ động.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button