Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36. Động cơ đốt trong dùng trong máy nông nghiệp có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36

Câu 1: Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi:

A. Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36 có đáp án

B. Trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số phân phối.

C. Có trục trích công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 2: Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp:

A. Động cơ → hệ thống truyền lực → máy công tác

B. Động cơ → máy công tác → hệ thống truyền lực

C. Máy công tác → động cơ → hệ thống truyền lực

D. Máy công tác → hệ thống truyền lực → động cơ

Đáp án đúng: A

Câu 3: Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:

A. Máy kéo bánh hơi

B. Máy kéo xích

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Câu 4: Chọn phát biểu sai:

A. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi tương tự trên ô tô

B. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo xích tương tự trên ô tô

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: D

Câu 5: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:

A. Động cơ xăng 2 kì

B. Động cơ xăng 4 kì

C. Động cơ điêzen

D. Động cơ gas

Đáp án đúng: C

Câu 6: Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có đặc điểm là:

A. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn

B. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động nhỏ

C. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ lớn

D. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ nhỏ

Đáp án đúng: A

Câu 7: Trong hệ thống truyền lực của máy kéo hơi nước:

A. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh sau

B. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước

C. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước hoặc bánh sau

D. Bánh xe chủ động có thể được bố trí cùng lúc ở bánh trước và bánh sau

Đáp án đúng: D

Câu 8: Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại máy kéo?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Câu 9: Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

A. Công suất nhỏ

B. Tốc độ cao

C. Làm mát bằng nước

D. Hệ số dự trữ công suất nhỏ

Đáp án đúng: C

Câu 10: Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

A. Máy phay đất

B. Máy cày

C. Máy gặt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Hệ thống kiến thức Công nghệ 11 Bài 36

I. Đặc điểm

– Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ Điêzen:

– Công suất không lớn.

– Có tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước.

– Khởi động bằng tay hoặc bằng động cơ phụ.

– Hệ số dự trữ công suất lớn.

II. Đặc điểm hệ thống truyền lực trên máy nông nghiệp

– Nguyên tắc ứng dụng:

+ Động cơ truyền mô men đến bánh công tác thông qua hệ thống truyền lực.

+ Cách bố trí hệ thống truyền lực máy kéo tương tự như trên ôtô

1. Hệ thống tryền lực của máy kéo bánh hơi

Sơ đồ cấu tạo:

– guyên lí hoạt động:

+ Mômen quay được truyền từ động cơ  1 đến bánh xe chủ động 7, qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, bộ vi sai 5 và truyền lực cuối cùng 6.

– Đặc điểm riêng:

+ Tỉ số truyền mô men lớn.

+ Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

+ Trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối mô men ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số phân phối.

+ Có trục trích công suất.

2. Hệ thống truyền lực của máy kéo xích.

Sơ đồ cấu tạo: 

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36 có đáp án (ảnh 2)

– Nguyên lí hoạt động:

+ Mô men quay từ động cơ 1, truyền qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, đến cơ cấu bánh sau để quay dải xích 8.

+ Cơ cấu quay vòng 5 cho phép thay đổi tốc độ lăn của các dải xích.

+ Khi giảm tốc độ lăn của một trong hai dải xích, máy kéo sẽ quay vòng về phía dải xích đó.

– Đặc điểm: (Giống máy kéo bánh hơi)

+ Mô men quay trên bánh sau rất lớn.

+ Hệ thống truyền lực còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số. 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button