Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5 (có đáp án chi tiết)

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5

Câu 1: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

 1. 1

 2. 2

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5 (có đáp án chi tiết)

 3. 3

 4. 4

Câu 2: Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là:

 1. Góc trục đo

 2. Hệ số biến dạng

 3. Tỉ lệ

 4. A và B đúng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

 2. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

 3. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

 4. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 4: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

 1. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

 2. p = q ≠ r

 3. p ≠ q = r

 4. P = r ≠ q

Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

 1. l ┴ (P)

 2. p = q = r

 3. l //(P’)

 4. A và B đúng

Câu 6: Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

Câu 7: Vẽ hình chiếu trục đo theo mấy bước?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Câu 8: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

 1. 2 chiều vật thể

 2. 3 chiều vật thể

 3. 4 chiều vật thể

 4. 1 chiều vật thể

Câu 9: Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

 1. Song song

 2. Vuông góc

 3. Xuyên tâm

 4. Bất kì

Câu 10: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

 1. P = r = q = 1

 2. P = r = 0,5, q = 1

 3. P = r ≠ q

 4. P = r = 1, q = 0,5

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

D

A

D

B

B

B

A

D

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button