Công NghệLớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8 (có đáp án chi tiết)

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8

Câu 1: Thiết kế nhằm mục đích gì?

 1. Xác định hình dạng

 2. Xác định kích thước

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8 (có đáp án chi tiết)

 3. Xác định kết cấu và chức năng

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

Câu 3: “ Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử” thuộc giai đoạn?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

Câu 4: Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

 1. Tiến hành làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

 2. Tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

 3. Nếu không đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

 4. Nếu đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

Câu 5: Hồ sơ kĩ thuật gồm:

 1. Các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

 2. Các bản thuyết minh tính toán về sản phẩm

 3. Các chỉ dẫn về vận hành, sử dụng sản phẩm

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. Có rất nhiều

Câu 7: Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích:

 1. Xác định hình dạng sản phẩm

 2. Xác định kết cấu sản phẩm

 3. Xác định chức năng sản phẩm

 4. Xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm

Câu 8: Giai đoạn nào sau đây thuộc quá trình thiết kế?

 1. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

 2. Lập hồ sơ kĩ thuật

 3. Cả A và B đều đúng

 4. Cả A và B đều sai

Câu 9: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là:

 1. Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

 2. Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

 3. Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là:

 1. Xác định đề tài thiết kế

 2. Lập hồ sơ kĩ thuật

 3. Làm mô hình thử nghiệm

 4. Chế tạo thử

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

A

D

D

D

D

C

D

B

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button