Công NghệLớp 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19. Máy thu thanh

Câu 1: Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

A. Sóng cao tần

B. Sóng trung tần

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án

C. Sóng âm tần

D. Không xác định được

Đáp án: C

Câu 2: Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối máy thu thanh:

A. Khối chọn sóng

B. Khối trộn sóng

C. Khối mạch vào

D. Khối tách sóng

Đáp án: C. Vì khối mạch vào thuộc sơ đồ khối máy tăng âm.

Câu 3: Khối chọn sóng có nhiệm vụ

A. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.

B. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng do máy tạo ra.

C. Lấy tất cả các sóng cao tần trong không gian.

D. Lấy tất cả các sóng cao tần do máy tạo ra.

Đáp án: A

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai

A. Điôt tách sóng chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều.

B. Sóng vào khối tách sóng là sóng xoay chiều.

C. Sóng ra khỏi khối tách sóng là sóng một chiều.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 phát biểu trên đều đúng.

Câu 5: Sóng cao tần do khối dao động ngoại sai tạo ra cao hơn sóng định thu một trị số không đổi:

A. 564 khZ

B. 465 khZ

C. 645 khZ

D. 654 khZ

Đáp án: B

Câu 6: Sóng ra khỏi khối trộn sóng là:

A. Sóng cao tần

B. Sóng trung tần

C. Sóng âm tần

D. Có thể là sóng cao tần, âm tần, trung tần tùy thuộc từng thiết bị.

Đáp án: B. Chính là sóng có tần số 465 kHz

Câu 7: Chọn đáp án đúng: Trong điều chế biên độ:

A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Biên độ tín hiệu cần truyền đi biến đổi theo sóng mang.

C. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

D. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang.

Đáp án: A

Câu 8: Chọn đáp án đúng: Trong điều chế tần số:

A. Tần số, biên độ sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi, biên độ sóng mang không thay đổi

C. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang, biên độ sóng mang không thay đổi

D. Tần số và biên độ tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang

Đáp án: B

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số thu

B. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số phát

C. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về phương thức điều chế

D. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về tần số thu phát và phương thức điều chế.

Đáp án: D

Câu 10: Nhiệm vụ của khối dao động ngoại sai:

A. Tạo ra sóng cao tần cho máy

B. Thu sóng cao tần trong không gian

C. Vừa tạo sóng cao tần cho máy, vừa thu sóng cao tần trong không gian

D. Tất cả đều sai

Đáp án: A. Vì sóng cao tần trong không gian do anten thu

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 19. Máy thu thanh

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án (ảnh 2)

I. Khái niệm về máy thu thanh

1. Khái niệm: là thiết bị điện tử thu sóng điện từ ngoài không gian.

2. Phân loại: 

Máy điều biên (AM)

Máy điều tần (FM)

II. Sơ đồ khối và nguyên lí hoạt động của máy thu thanh.

1. Sơ đồ khối thu thanh:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án (ảnh 3)

Gồm các khối chính:

– Khối kđ cao tần.

– Khối dao động ngoại sai.

– Khối trộn sóng

– Khối kđ trung tần

– Khối tách sóng

– Khối kđ âm tần

2. Nguyên lí của máy thu thanh:

III. Nguyên lí làm việc của khối tách sóng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án (ảnh 4)

– Sóng vào là sóng trung tần, nhờ điôt tách sóng D và tụ lọc sóng mang nên sóng ra là sóng một chiều (sóng âm ban đầu)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Công Nghệ 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button