GDCDLớp 10

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 có đáp án (Phần 3)

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

Câu 1. Là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội

A. Tạo công ăn việc làm

B. Chăm sóc sức khỏe

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 có đáp án (Phần 3)

C. Đảm bảo các quyền lợi chính đáng

D. Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu

Câu 2. Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định.

A. Con người là chủ thể của sự phát triển xã hội

B. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội

C. Con người là động lực của sự phát triển xã hội

D. Con người là cơ sở của sự phát triển xã hội

Câu 3. Để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng

A. Rèn luyện sức khỏe

B. Học tập nâng cao trình độ

C. ứng dụng thành tựu khoa học

D. lao động sáng tạo

Câu 4. Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh cải tạo xã hội

A. Cách mạng kĩ thuật

B. Cách mạng xã hội

C. Cách mạng xanh

D. Cách mạng trắng

Câu 5. Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu

A. Dân chủ, công bằng, văn minh

B. Dân chủ, văn minh đoàn kết

C. Dân chủ, bình đẳng, tự do

D. Dân chủ, giàu đẹp, văn minh.

Câu 6. Hành động nào dưới đây là vì con người?

A. Sản xuất bom nguyên tử

B. Sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc

D. Chôn lấp rác thải y tế.

Câu 7. Xã hội nào dưới đây là xã hội phát triển vì con người?

A. Xã hội xã hội chủ nghĩa

B. Xã hội chiếm hữu nô lệ

C. Xã hội nguyên thủy

D. Xã hội phong kiến

Câu 8. Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

A. Học tập

B. Lao động

C. Phát triển toàn diện

D. Có cuộc sống đầy đủ

Câu 9. Hành động nào dưới đây không vì con người?

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Tiêu hủy gia cầm mắc bệnh

C. Bỏ rác đúng rơi quy định

D. Tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định

Câu 10. Mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội là vì

A. Sự tồn tại của con người

B. Sự phát triển của con người

C. Hạnh phúc của con người

D. Cuộc sống của con người

Câu 11. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

A. Máy móc phục vụ trong nông nghiệp

B. Áo dài truyến thống của phụ nữ Việt Nam

C. Phương tiện sinh hoạt

D. Nhà ở

Câu 12. Hoạt động, biểu hiện nào dưới đây không đe dọa cuộc sống của con người?

A. Thất nghiệp      

B. Mù chữ

C. Tệ nạn xã hội      

D. Lao động

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C B D B A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C A C A B
Câu 11 12      
Đáp án B D      

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button