GDQPLớp 10

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7. Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy – Phần 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 7 chọn lọc hay nhất.

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7. Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

Câu 1. Ma Túy là chất được chiết xuất từ:

Cây Côca

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7. Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy – Phần 2

Cây Cần sa

Cây thuốc phiện

Cả a, b, c đều đúng .

Câu 2. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù từ:

1 năm đến 5 năm

2 năm đến 5 năm

2 năm đến 7 năm.

3 năm đến 7 năm

Câu 3. Tỉnh ta hiện nay có một cơ sở chữa bệnh bắt buộc (cai nghiện tập trung). Hãy cho biết cơ sở náy đóng tại địa bàn nào sau đây

Huyện U Minh Thượng

Huyện tân Hiệp

Huyện Hòn đất

Huyện Kiên lương

Câu 4. Tội sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù từ:

3 tháng đến 2 năm

3 năm đến 3 năm

3 tháng đến 4 năm

3 tháng đến 5 năm

Câu 5. Trong các tác hại sau đây, tác hại nào do ma túy gây ra:

Dễ bị sốc dẫn đến chết người

Hạnh phúc gia đình tan rã

Gây gổ lẫn nhau

Cả a, b đều đúng.

Câu 6. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ:

1 năm đến 3 năm

2 năm đến 5 năm

2 năm đến 7 năm .

3 năm đến 7 năm

Câu 7. Học sinh đang học, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính và đã vi phạm đến lần thứ 3 thì bị xử lý kỷ luật:

Cho nghỉ học một năm

Buộc thôi học .

Buộc thôi học, đưa vào trường giáo dưỡng cai nghiện

Xử lý theo pháp luật

Câu 8. Đối với học sinh, sinh viên mới phát hiện sử dụng ma túy lần đầu, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính, bị xử lý kỷ luật:

Cho nghỉ học 01 tháng, giao gia đình quản lý

Cho nghỉ học 03 tháng, giao gia đình quản lý

Cho nghỉ học 01 học kỳ, giao gia đình quản lý .

Cho nghỉ học 01 năm, giao gia đình quản lý

Câu 9. Người trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chức chất ma túy, bị phạt tù từ:

6 tháng đến 5 năm

6 tháng đến 6 năm

6 tháng đến 7 năm .

6 tháng đến 8 năm

Câu 10. Những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện ma túy:

Thường ngáp vặt .

Ho khàn

Thích cãi vã người khác

Cả a, b, c đều đúng

Câu 11. Theo điều 192 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chất ma tuý, bị xử phạt tù:

Từ 06 tháng đến 05 năm

Từ 06 tháng đến 06 năm

Từ 06 tháng đến 07 năm .

Từ 06 tháng đến 10 năm

Câu 12. Theo điều 193 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội sản xuất trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

Từ 01 năm đến 10 năm

Từ 02 năm đến 15 năm

Từ 02 năm đến chung thân

Từ 02 năm đến tử hình .

Câu 13. Theo điều 194 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, bị xử phạt tù:

Từ 02 năm đến 05 năm

Từ 02 năm đến 07 năm

Từ 02 năm đến chung thân

Từ 02 năm đến tử hình .

Câu 14. Theo điều 198 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

Từ cảnh cáo đến 03 năm (cho hưởng án treo)

Từ 02 năm đến 07 năm

Từ 02 năm đến 15 năm .

Từ 10 năm đến chung thân

Câu 15. Theo điều 199 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

Từ 03 tháng đến 03 năm

Từ 03 tháng đến 05 năm .

Từ 03 tháng đến 07 năm

Từ 03 tháng đến 10 năm

Câu 16. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

Thu hồi giấy triệu tập

Thông báo cho gia đình

Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

Cả a, b, c đều đúng.

Câu 17. Học sinh, sinh viên đang học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

Thông báo cho gia đình

Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

Kỷ luật buộc thôi học

Cả a, b, c đều đúng .

Câu 18. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà nghiện ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

Thu hồi giấy triệu tập, thông báo cho gia đình

Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cai nghiện

Không cho học

Cả a, b đều đúng .

Câu 19. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý mà không tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

Kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện 

Cho thôi học

Kỷ luật buộc thôi học

Câu 20. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý, tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện

Cho nghỉ học 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện .

Cho thôi học

Kỷ luật buộc thôi học

Câu 21: Ma tuý xâm nhâm vào cơ thể con người bằng cách nào:

Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn

Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá .

Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết

Câu 22. Khi lỡ sử dụng chất ma tuý, bạn phải:

Tự bản thân khắc phục

Đến cơ quan tư vấn để được giúp đỡ .

Xa lánh bạn bè, người thân

Cả a, b, c đều đúng

Câu 23. Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy:

Không quan hệ bạn bè

Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè .

Không tập hút thuốc lá

Không tham gia các tệ nạn xã hội

Câu 24: Theo Nghị định số 73/2010 NĐ-CP ngày 12/07/2010 về xử phạt hành vi vi phạm hút, tiêm chích, hít hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép chất ma tuý, quy định mức xử phạt nào sau đây:

Từ 1 triệu đến 2 triệu đồng

Từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng

Từ 3 triệu đến 5 triệu đồng

Cả a, b đều đúng

Câu 25. Dấu hiệu nào sau đây có thể nhận biết người nghiện ma tuý

Tóc bạc nhanh

Mặt phù môi thâm

Răng vỡ vụn, mắt lờ đờ

Răng đen, môi lở loét

Câu 26. Khi say thuốc người nghiện sẽ rơi vào trạng thái nào

Bất tỉnh

Ảo giác

Co giật

Mộng du

Câu 27. Thuốc lắc là dạng ma tuý

Ma tuý công nghiệp

Ma tuý tự nhiên

Ma tuý tổng hợp

Ma tuý bán tổng hợp

Câu 28. Cơ quan chuyên trách về phòng chống tệ nạn ma tuý gồm nhưng cơ quan nào

Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và hải quan

Công an nhân dân, nhà trường, bộ đội biên phòng và gia đình

Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý

Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông và hải quan

Câu 29. Có bao nhiêu hình thức cai nghiện ma tuý

2 hình thức

3 hình thức

4 hình thức

5 hình thức

Câu 30. Pháp lệnh phòng chống mại dâm gồm bai nhiêu chương và mấy điều

5 chương và 30 điều

6 chương và 31 điều

6 chương và 40 điều

6 chương và 41 điều

Câu 31: Đối tượng áp dụng của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm là ai?

Cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hộ gia đình.

Người có quốc tịch Việt Nam.

Cả ba đều sai.

Câu 32: Gia đình có trách nhiệm gì trong phòng, chống mại dâm?

Không cho các thành viên trong gia đình được quan hệ với những người chung quanh đề phòng bị rủ rê, lôi kéo.

Giáo dục các thành viên của gia đình về lối sống lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình văn hoá;

Chỉ được xem các loại văn hoá phẩm đã được cha mẹ kiểm duyệt.

Quản lý chặt chẽ việc đi lại của các thành viên trong gia đình.

Câu 33: Người phát hiện, tố giác và đấu tranh trong phòng, chống mại dâm được đảm bảo các quyền lợi gì?

Tuỳ theo điều kiện của địa phương sẽ có hổ trợ khi có thiệt hại.

Được bảo vệ và giữ bí mật, nếu bị thiệt hại tài sản thì được đền bù. Nếu bị thương tích, tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Được biểu dương khen thưởng.

Được quan tâm giúp đỡ khi có khó khăn.

Câu 34: Người có hành vi liên quan đến mại dâm theo qui định của pháp lệnh phòng, chống mại dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

Chỉ bị xử lý về hành chính theo qui định của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi liên quan đến mại dâm như câu a đã nêu ở trên.

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi liên quan đến mại dâm như: môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm.

Phải bồi thường thiệt hại về vật chất nếu xảy ra đối với nạn nhân.

b và c đúng.

Câu 35: Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

Ngày 07 tháng 01 năm 2003.

Ngày 17 tháng 11 năm 2003

Ngày 01 tháng 7 năm 2003

Ngày 27 tháng 11 năm 2003

Câu 36. Trách nhiệm của gia đình có người nghiện ma túy:

Báo chính quyền sở tại

Giúp người nghiện tự cai nghiện

Tránh né, không khai báo

Cả b, c đều đúng

Câu 37. Đối tượng nào được phép cai nghiện tại gia đình và cộng đồng:

Tất cả những người bị nghiện

Người nghiện được gia đình khai báo

Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy

Người nghiện được gia đình bảo lãnh

Câu 38. Các chất sau đây, chất nào không thể thiếu trong quá trình sản xuất, điều chế chất ma túy.

PEPAP

Parahexyl

Acetorphin

Ephedrine

Câu 39. Các chất sau đây, chất nào thuộc dạng ma túy rất độc, tuyệt đối cấm sử dụng:

Sedusen

Eestasy

Acetorphin

Cocaine

Câu 40. Tội sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù từ:

3 tháng đến 2 năm

3 năm đến 3 năm

3 tháng đến 4 năm

3 tháng đến 5 năm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button