GDQPLớp 12

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 4

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 4

Câu 1.

Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch trên mặt trận kinh tế, dân quân, tự vệ do ai chỉ huy?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 4

 1. Thủ trưởng các ngành kinh tế.
 2. Giám đốc doanh nghiệp.
 3. Uỷ ban nhân dân các cấp.
 4. Cơ quan quân sự các cấp.

Câu 2.

Hãy tìm câu trả lời đúng. Khi doanh nghiệp không đủ điều kiện xây dựng dân quân, tự vệ, giám đốc phải?

 1. Cho nhân viên chờ đợi.
 2. Bảo đảm thời gian và kinh phí để nhân viên tham gia dân quân tại địa phương.
 3. Cho tự lo liệu việc tham gia dân quân tại địa phương.
 4. Không cho phép tham gia dân quân tại địa phương.

Câu 3.

Tìm câu trả lời đúng. Khi chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp được xây dựng tự vệ thì do ai chỉ huy?

 1. Cơ quan quân sự địa phương
 2. Uỷ ban nhân dân các cấp.
 3. Cấp uỷ Đảng địa phương.
 4. Giám đốc doanh nghiệp.

Câu 4.

Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Khi nhặt được vũ khí của địch vứt lại, dân quân, tự vệ phải?

 1. Báo cáo để đăng ký quản lý.
 2. Phải nộp lên cấp trên.
 3. Phải thiêu huỷ ngay.
 4. Tự trang bị cho đơn vị mình.

Câu 5.

Tìm câu trả lời sai. Những phẩm chất cần thiết của dân quân, tự vệ?

 1. Có phẩm chất chính trị tốt
 2. Có trình độ đại học trở lên
 3. Có lý lịch rõ ràng
 4. Có sức khoẻ tốt

Câu 6.

Tìm câu trả lời đúng. Những doanh nghiệp nào phải xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ?

 1. Doanh nghiệp có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Doanh nghiệp tư nhân
 3. Doanh nghiệp nhà nước
 4. Doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài

Câu 7.

Chọn câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ?

 1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
 2. Hăng hái tham gia lao động sản xuất
 3. Là nòng cốt trong phong trào an ninh ở địa phương
 4. Là trụ cột của đấu tranh vũ trang ở địa phương

Câu 8.

Tìm câu trả lời sai. Những người nào không phải tham gia dân quân, tự vệ?

 1. Những người chưa đủ 18 tuổi
 2. Những người không tự nguyện
 3. Những người đã quá 45 tuổi
 4. Những người sức khoẻ yếu

Câu 9.

Hãy tìm câu đúng. Đặc điểm của dân quân, tự vệ?

 1. Là lực lượng phòng thủ dân sự
 2. Là lực lượng vũ trang quần chúng ở địa phương
 3. Là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp
 4. Là một bộ phân của quân đội

Câu 10.

Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của dân quân, tự vệ trong khu vực phòng thủ?

 1. Là lực lượng đầu tiên ngăn chặn, đánh trả địch
 2. Là lực lượng phục vụ cho bộ đội chủ lực
 3. Là lực lượng bảo đảm hậu cần cho bộ đội chủ lực
 4. Là lực lượng hiệp đồng của bộ đội chủ lực

Câu 11.

Tìm câu trả lời sai. Kinh phí cho dân quân, tự vệ khi được động viên?

 1. Do doanh nghiệp chi trả
 2. Do dân quân, tự vệ tự túc
 3. Do chính quyền chi trả
 4. Do ngân sách nhà nước cấp

Câu 12.

Tìm câu trả lời sai nhất. Chế độ chính sách đối với dân quân, tự vệ?

 1. Được khen thưởng, đãi ngộ theo chính sách
 2. Được miễn lao động công ích trong thời gian tham gia dân quân, tự vệ
 3. Được miễn vĩnh viễn các lao động công ích
 4. Bị kỷ luật, xử phạt theo theo luật định

Câu 13.

Chọn câu trả lời đúng. Hình thức tác chiến của dân quân, tự vệ?

 1. Tác chiến theo đội hình chính quy
 2. Tổ chức các chiến dịch lớn
 3. Kìm giữ, tiêu hao, quấy rối địch
 4. Tiến hành chiến tranh công nghệ cao

Câu 14.

Tìm câu trả lời đúng. Khi nào, nơi nào cần thành lập dân quân, tự vệ luân phiên thường trực?

 1. Được quyết định trong thế trận chung
 2. Nơi địa phương cần
 3. Khi dân quân, tự vệ được quan tâm
 4. Khi địa phương cần

Câu 15.

Tìm câu trả lời đúng. Những cơ sở thực tiễn của việc xây dựng khu vực phòng thủ?

 1. Đối phó có hiệu quả với kiểu xâm lược mới.
 2. Vì địch hiện đại hơn ta nhiều lần.
 3. Cục diện quan hệ tế và khu vực mới.
 4. Vì ta là nước nhỏ yếu

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button