Lịch SửLớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 20 (có đáp án)

Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

  Câu 1. Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

  A. Kinh thành Thăng Long

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 20 (có đáp án)

  B. Hoàng thành Thăng Long

  C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

  D. Kinh thành Huế

  Đáp án: C

  Câu 2. Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

  A. Đinh – Tiền Lê      

  B. Lý

  C. Trần      

  D. Lê sơ

  Đáp án: B

  Câu 3. Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

  A. Đại Việt sự kí

  B. Lam Sơn thực lục

  C. Đại Việt sử kí toàn thư

  D. Đại Việt sử lược

  Đáp án: A

  Câu 4. Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

  A. Hồ Nguyên Trừng

  B. Trần Hưng Đạo

  C. Hồ Quý Ly

  D. Hồ Hán Thương

  Đáp án: A

  Câu 5. Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

  A. Phật giáo      

  B. Nho giáo

  C. Đạo giáo      

  D. Hồi giáo

  Đáp án: D

  Câu 6. Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

  A. Phật giáo      

  B. Nho giáo

  C. Đạo giáo      

  D. Hồi giáo

  Đáp án: B

  Câu 7. Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

  A. Tam cương      

  B. Ngũ thường

  C. Tam tòng, tứ đức      

  D. Quân, sư, phụ

  Đáp án: A

  Câu 8. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

  A. Chùa Quỳnh Lâm

  B. Văn miếu

  C. Chùa Một Cột

  D. Quốc tử giám

  Đáp án: B

  Câu 9. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

  A. Thế kỉ XII

  B. Thế kỉ XIII

  C. Thế kỉ XIV

  D. Thế kỉ XV

  Đáp án: D

  Câu 10. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

  A. Phật giáo      

  B. Nho giáo

  C. Đạo giáo      

  D. Kitô giáo

  Đáp án: A

  Câu 11. Người đã xuất gia đầu Phật và lập ra Thiền phái Trúc Lâm Đại Việt là

  A. Lý Công Uẩn

  B. Trần Thái Tông

  C. Trần Nhân Tông

  D. Trần Thánh Tông

  Đáp án: C

  Câu 12. Ý nào không chính xác về biểu hiện đạo Phật luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời Lý – Trần?

  A. Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước

  B. Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng

  C. Nhà nước cấm các tôn giáo khác hoạt động, trừ đạo Phật

  D. Vua quan nhiều người cũng theo đạo Phật, đã góp tiền để xây dựng chùa đúc chuông, tô tượng

  Đáp án: C

  Câu 13. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?

  A. Năm 1070      

  B. Năm 1071

  C. Năm 1073      

  D. Năm 1075

  Đáp án: D

  Câu 14. Việc thi cử để tuyển chọn người tài cho đất nước đã hoàn thiện và đi vào nếp dưới triều vua?

  A. Lý Nhân Tông

  B. Trần Thái Tông

  C. Lê Thái Tổ

  D. Lê Thánh Tông

  Đáp án: D

  Câu 15. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn miếu (Hà Nội) từ bao giờ?

  A. Thế kỉ XI – triều Lý

  B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê

  C. Thế kỉ XV – triều Lê sơ

  D. Thế kỉ XIV – triều Trần

  Đáp án: C

  Câu 16. Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

  A. Không khuyến khích việc học hành thi cử

  B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế

  C. Nội dung chủ yếu là kinh sử

  D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

  Đáp án: B

  Câu 17. Thành tựu tiêu biểu của văn học dân tộc, ra đời từ thế kỉ XI, đến thế kỉ XV gắn liền với các tác giả như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn là

  A. Văn học mang tư tưởng Phật giáo

  B. Văn học chữ Hán

  C. Văn học chữ Nôm

  D. Văn học dân gian

  Đáp án: C

  Câu 18. Tìm hiểu và cho biết tác giả của “Bạch Đằng giang phú” là ai

  A. Trần Hưng Đạo

  B. Nguyễn Hiền

  C. Trương Hán Siêu

  D. Phạm Sư Mạnh

  Đáp án: C

  Câu 19. Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là

  A. Chùa, tháp      

  B. Đền

  C. Đạo, quán      

  D. Văn miếu

  Đáp án: A

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button