Lịch SửLớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 6 (có đáp án)

Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  Câu 1. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

  A. Bimbisara (bạn của Phật tổ)

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 6 (có đáp án)

  B. Sítđáchính trịa (sau trở thành Phật tổ)

  C. Asôca

  D. Gúpta

  Đáp án: C

  Câu 2. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?

  A. Thế kỉ VI TCN

  B. Thế kỉ IV

  C. Thế kỉ VI

  D. Thế kỉ VII

  Đáp án: A

  Câu 3. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

  A. Vương triều Asôca

  B. Vương triều Gúpta

  C. Vương triều Hácsa

  D. Vương triều Hậu Gúpta

  Đáp án: B

  Câu 4. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

  A. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)

  B. Thời kì Gupsta (319 – 606)

  C. Thời kì Hácsa (606 – 647)

  D. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

  Đáp án: D

  Câu 5. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

  A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

  B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

  C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

  D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

  Đáp án: D

  Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?

  A. Sản sinh ra hai tôn giáo lớn của thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo)

  B. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

  C. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo

  D. Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền văn hóa từ phương Tây

  Đáp án: D

  Câu 7. Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

  A. tôn giáo và chữ viết

  B. tôn giáo

  C. chữ viết

  D. văn hóa

  Đáp án: A

  Câu 8. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

  A. Bắc Á      

  B. Tây á

  C. Đông Nam Á      

  D. Trung Á

  Đáp án: C

  Câu 9. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

  A. Dân tộc Khơme

  B. Dân tộc Thái

  C. Dân tộc Chămv

  D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên

  Đáp án: C

  Câu 10. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

  A. Dân tộc Khơme

  B. Dân tộc Mường

  C. Dân tộc Nùng

  D. Dân tộc Tày

  Đáp án: A

  Câu 11. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

  A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

  B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

  C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

  D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

  Đáp án: B

  Câu 12. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là

  A. Sông Ấn

  B. Sông Hằng

  C. Sông Gôđavari

  D. Sông Namada

  Đáp án: A

  Câu 13. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?

  A. Ấn Độ

  B. Ápganixtan

  C. Pakixtan

  D. Bănglađét

  Đáp án: C

  Câu 14. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

  A. Miền Bắc

  B. Miền tây Bắc

  C. Miền Đông Bắc

  D. Miền Nam

  Đáp án: C

  Câu 15. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề

  A. Trồng lúa và chăn nuôi

  B. Buôn bán

  C. Đánh cá

  D. Làm hàng thủ công

  Đáp án: A

  Câu 16. Người sáng lập đạo Phật là

  A. Bimbisara

  B. Asôca

  C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

  D. Gúpta

  Đáp án: C

  Câu 17. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

  A. Thời vua Bimbisara

  B. Thời vua Asôca

  C. Vương triều Gúpta

  D. Vương triều Hácsa

  Đáp án: B

  Câu 18. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với đạo Phật Ấn Độ là

  A. Chùa      

  B. Chùa hang

  C. Tượng Phật       

  D. Đền

  Đáp án: B

  Câu 19. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào

  A. Giáo lí của đạo Phật

  B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

  C. Giáo lí của đạo Hồi

  D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

  Đáp án: B

  Câu 20. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để

  A. Thờ Phật      

  B. Thờ Linh vật

  C. Thờ thần      

  D. Thờ đấng cứu thế

  Đáp án: C

  Câu 21. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

  A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

  B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

  C. 2 vị thần: Brama và Siva

  D. Đa thần

  Đáp án: A

  Câu 22. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là

  A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

  B. Chữ Brahmi – chữ Pali

  C. Chữ Phạn và kí tự Latinh

  D. Chữ Pali và kí tự Latinh

  Đáp án: A

  Câu 23. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngon ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì

  A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ

  B. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

  C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

  D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

  Đáp án: C

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button