Lịch SửLớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9 (có đáp án)

Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào

  Câu 1. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là?

  A. Khún Bolom

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 9 (có đáp án)

  B. Pha Ngừm

  C. Xulinha Vôngxa

  D. Chậu A Nụ

  Đáp án: B

  Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII)

  A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á

  B. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

  C. Nhân dân có cuộc sống thanh bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người Châu Âu

  D. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược

  Đáp án: A

  Câu 3. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là

  A. Mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch

  B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào

  C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

  D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

  Đáp án: A

  Câu 4. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào?

  A. Khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến

  B. Khởi nghĩa chống ách thống trị của Xiêm

  C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

  D. Cải cách – duy tân phát triển đất nước

  Đáp án: B

  Câu 5. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?

  A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài

  B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược

  C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị

  D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực

  Đáp án: C

  Câu 6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là

  A. Thời kì Ăngco

  B. Thời kì vàng

  C. Thời kì hoàng kim

  D. Thời kì Phnôm Pênh

  Đáp án: A

  Câu 7.Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được gọi là

  A. Vương quốc phát triển nhất

  B. Vương quốc hung mạnh nhất

  C. Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất

  D. Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ

  Đáp án: C

  Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX?

  A. Phải đương đầu với các cuộc xâm chiếm của người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco về khu vực Phnôm Pênh ngày nay

  B. Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và Ăng co Thom

  C. Xảy ra những cuộc mưu sát và tranh giành nội bộ

  D. Đất nước hầu như suy kiệt

  Đáp án: B

  Câu 9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ

  A. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ

  B. Xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy

  C. Xây dựng kiến trúc đền, tháp nổi tiếng gắn chặt với tôn giáo

  D. Sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú

  Đáp án: B

  Câu 10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là gì?

  A. Sông Mê Công

  B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ

  C. Dãy Trường Sơn

  D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

  Đáp án: A

  Câu 11. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là

  A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn

  B. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ

  C. Xung quanh là rừng và cao nguyên

  D. Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu

  Đáp án: A

  Câu 12. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

  A. Người Môn

  B. Người Khơme

  C. Người Chăm

  D. Người Thái

  Đáp án: B

  Câu 13. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

  A. Việt

  B. Ấn Độ

  C. Trung Quốc

  D. Thái

  Đáp án: B

  Câu 14. Vương quốc Campuchia được hình thành từ

  A. Thế kỉ V

  B. Thế kỉ VI

  C. Thế kỉ IX

  D. Thế kỉ XIII

  Đáp án: B

  Câu 15. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là

  A. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định

  B. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp,…)

  C. Chuyển kinh đô về Phnôm Pênh

  D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.

  Đáp án: C

  Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối với nước Lào

  A. Là nguồn thủy văn dồi dào

  B. Là trục giao thông của đất nước

  C. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lí

  D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

  Đáp án: D

  Câu 17. Chủ nhân đầu tiên của Lào là

  A. Người Khơme

  B. Người Lào Lùm

  C. Người Lào Thơng

  D. Người Môn cổ

  Đáp án: C

  Câu 18. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là

  A. Các đền, tháp

  B. Những chiếc khum đá khổng lồ

  C. Các công cụ bằng đá

  D. Các công cụ bằng đồng

  Đáp án: B

  Câu 19. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là

  A. Người Khơme

  B. Người Thái

  C. Người Việt

  D. Người Mường

  Đáp án: B

  Câu 20. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so với người Lào Thơng?

  A. Sống ở vùng đồi núi

  B. Sống ở những vùng thấp

  C. Sống trên sông nước

  D. Du canh du cư

  Đáp án: B

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button