Lịch SửLớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 (có đáp án) Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Lịch sử 11.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 (có đáp án)

Câu 1: Sau khi sáu tỉnh miền Tây Nam Kỳ rơi vào tay Pháp, thái độ của quan lại cao cấp trong triều đình Huế:

a. Kiên quyết chống Pháp

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án

b. Dựa vào nhân dân chống Pháp.

c. Đầu hàng Pháp 

d. Dựa vào quân đội triều đình và nhân dân để giành lại những phần đất đã mất.

Câu 2: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần nhất vào thời gian nào:

a. 20.10.1872

b. 20.11.1873 

c. 20.12.1874

d. 20.1.1875

Câu 3: Thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần nhất với lý do:

a. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

b. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu,nhân công,

c. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

d. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy 

Câu 4: Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần nhất là:

a. Nguyễn Tri Phương 

b. Nguyễn Lâm

c. Hoàng Diệu.

d. Phan Thanh Giản

Câu 5: Trận Cầu Giấy lần nhất làm cho tên thực dân Gác-ni-ê thiệt mạng diễn ra vào thời gian nào:

a. 21 .12.1873 

b. 21.11.1872

c. 21.10.1871

d. 21.9.1870

Câu 6: Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận:

a. Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.

b. Ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ là đất thuộc Pháp.

c. Sáu tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp. 

d. Sáu tỉnh Nam Kỳ và đảo Côn Lôn là đất thuộc Pháp

Câu 7: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần hai vào thời gian nào:

a. 25.4.1873 

b. 25.5.1874

c. 25.6.1875

d. 25.7.1876

Câu 8: Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần hai là:

a. Nguyễn Tri Phương

b. Nguyễn Lâm

c. Hoàng Diệu. 

d. Phan Thanh Giản

Câu 9: Trận Cầu Giấy lần hai làm cho tên thực dân Ri-vi-e thiệt mạng diễn ra vào thời gian nào:

a. 19.5.1883 

b. 19.6.1882

c. 19.7.1881

d. 19.8.1880

Câu 10: Nguyên nhân thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần hai là:

a. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

b. Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công, 

c. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

d. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy

Câu 11: Sau Hiệp ước Hác-măng (1883), thái độ của triều đình đối với phong trào kháng chiến của nhân dân:

a. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp trong cả nước.

b. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Trung Kỳ.

c. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Nam Kỳ.

d. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Bắc Kỳ. 

Câu 12: Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

a. Tìm cách xoa dịu nhân dân

b. Tìm cách mua chuộc triều đình nhà Nguyễn

c. Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì 

d. Ngừng kế hoạch mở rộng cuộc chiến để củng cố lực lượng

Câu 13: Ý nào không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn trước vận nước nguy nan, khi Pháp đã chiếm sáu tỉnh Nam Kì?

a. “Bế quan tỏa cảng”

b. Cử các phái đoàn đi Pháp để đàm phán đòi lại sáu tỉnh Nam Kì 

c. Đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân

d. Từ chối mọi đề nghị cải cách duy tân đất nước

Câu 14: Đứng trước vận nước nguy nan, ai là người đã mạnh dạn dâng lên triều đình những bản điếu trần, bày tỏ ý kiến cải cách duy tân?

a. Nguyễn Tri Phương

b. Nguyễn Trường Tộ 

c. Tôn Thất Thuyết

d. Hoàng Diệu

Câu 15: Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?

a. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì

b. Tăng cường viện binh

c. Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình và lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạ 

d. Gây sức éo buộc triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước mới

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 bài 20

I. Thực dân Pháp đánh chiến Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

– Sau khi chiếm Nam Kì, Pháp thiết lập bộ máy cai trị, biến nơi đây thành bàn đạp xâm chiếm Bắc Kì.

– Viện cớ giúp triều đình nhà Nguyễn giải quyết vụ lái buôn Đuy-puy đang gây rối ở Hà Nội, Pháp đem quân xâm chiếm Bắc Kì.

– Tháng 11/1873, Gác-ni-ê đem quân tới Hà Nội.

– Ngày 19/11/1873, Gác-ni-ê gửi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương – Tổng đốc thành Hà Nội, yêu cầu giải tán quân đội, nộp vũ khí và cho Pháp đóng quân trong nội thành.

– Không đợi trả lời, ngày 20/11/1873, Pháp chiếm thành; sau đó mở rộng đánh chiếm Hưng Yên, Phủ Lí, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định.

2. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874

– Khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh lính đã chiến đấu và anh dũng hi sinh tại ô Quan Chưởng.

– Tổng đốc Nguyễn Tri Phương (73 tuổi) chỉ huy quân sĩ chiến đấu dũng cảm. Nguyễn Tri Phương hi sinh, thành Hà Nội thất thủ, quân triều đình nhanh chóng tan rã. Con trai ông Nguyễn Lâm cũng hi sinh

– Nhân dân tiếp tục chiến đấu quyết liệt, buộc Pháp phải rút về các tỉnh lị cố thủ.

– Trận đánh gây tiếng vang lớn là trận Cầu Giấy (21/12/1873). Gác-ni-ê tử trận => Nhân dân vô cùng phấn khởi, thực dân Pháp hoang mang lo sợ tìm cách thương lượng.

– Trong bối cảnh đó, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất).

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án hay nhất (ảnh 2)

* Nội dung Hiệp ước 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất).

– Quân Pháp rút khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, nhưng vẫn có điều kiện tiếp tục xây dựng cơ sở để thực hiện các bước xâm lược về sau.

– Bản Hiệp ước gồm 22 điều khoản. Với Hiệp ước này, triều Huế chính thức nhượng hẳn 6 tỉnh Nam Kì cho Pháp, chấp nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình ở Việt Nam của Pháp.

=> Hiệp ước 1874 đã gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân. Cuộc kháng chiến của nhân dân chuyển sang giai đoạn mới: vừa chống Pháp vừa chống triều đình phong kiến đầu hàng.

II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882). Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882 – 1884

1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc kì và Trung kì trong những năm 1882 và 1884.

– Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XIX, nước Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa cần thị trường, nguyên liệu, nhân công => Pháp xúc tiến xâm lược toàn bộ Việt Nam.

–  Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình vi phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc Kì.

– Ngày 03/4/1882, Đại tá Ri-vi-e đổ bộ lên Hà Nội gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu, yêu cầu giao thành trong ba tiếng đồng hồ. Chưa hết hạn, quân Pháp đã nổ súng chiếm thành, sau đó chiếm mỏ than Hồng Gai, Quảng Yên, Nam Định.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án hay nhất (ảnh 3)

2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến

– Quan quân triều đình và Tổng đốc Hoàng Diệu anh dũng chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội. Khi thành mất, Hoàng Diệu tự vẫn. Triều Nguyễn hoang mang, cầu cứu nhà Thanh.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án hay nhất (ảnh 4)

– Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp:

+ Các sĩ phu không tuân lệnh triều đình, tiếp tục tổ chức kháng chiến.

+ Quân dân ta tích cực chiến đấu, gây cho Pháp nhiều khó khăn, tiêu biểu là trận Cầu Giấy lần hai (19/05/1883), giết chết Ri-vi-e.

Ý nghĩa: Chiến thắng Cầu Giấy thể hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân ta. Tuy nhiên, triều đình Huế vẫn nuôi ảo tưởng thu hồi Hà Nội bằng con đường thương thuyết.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 20 có đáp án hay nhất (ảnh 5)

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và 1884

1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An

–  Lợi dụng Tự Đức mất, triều đình lục đục vua Tự Đức mất, Pháp đánh thẳng vào Huế, buộc triều Nguyễn phải đầu hàng.

– Ngày 18/08/1883, Đô đốc Cuốc-bê chỉ huy chiếm các pháo đài ở cửa Thuận An. Đến chiều tối 20/8/1883 , toàn bộ cửa biển Thuận An lọt vào tay giặc.

2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng.

Nghe tin Pháp tấn công Thuận An, triều Huế xin đình chiến, kí Hiệp ước Hác-măng (1883).

* Nội dung của Hiệp ước Hác-măng:

– Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp.

+ Nam Kì là thuộc địa, Bắc Kì là đất bảo hộ, Trung Kì do triều đình quản lí.

+ Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển ở Trung Kì.

+  Ngoại giao của Việt Nam do Pháp nắm giữ.

– Về quân sự: triều đình phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô, Pháp được tự do đóng quân ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí quân Cờ Đen.

– Về kinh tế: Pháp kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

=> Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

– Sau hiệp ước Hác-măng, triều đình ra lệnh giải tán các phong trào kháng chiến nhưng những hoạt động chống Pháp ở Bắc Kì vẫn không chấm dứt.

– Ngày 6/6/1884, Pháp kí với triều Nguyễn Hiệp ước Pa-tơ-nốt, căn bản dựa trên Hiệp ước Hác-măng nhưng sửa chữa một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến bán nước đầu hàng.  

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button