Lớp 11Sinh Học

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26-27 có đáp án

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26-27 có đáp án hay nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26-27 có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu hỏi – Đáp án Bài 26-27 

Câu 1: Thuộc loại phản xạ không điều kiện là

 A. nghe tiếng gọi “chích chích”, gà chạy tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26-27 có đáp án

B. nhìn thấy quả chanh ta tiết nước bọt.

C. nhìn thấy con quạ bay trên trời, gà con nấp vào cánh gà mẹ.

D. hít phải bụi ta “hắt xì hơi”.

Lời giải:

D là phản xạ không điều kiện

A,B,C là phản xạ có điều kiện

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

A. Thường do tủy sống điều khiển

B. Di truyền được, đặc trưng cho loài

C. Mang tính bẩm sinh và bền vững

D. Có số lượng không hạn chế

Lời giải:

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện

– mang tính chất loài và di truyền

– trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

– có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời

– phản ứng tương ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là D.

Mặc dù số lượng các phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng có giới hạn và không gia tăng thêm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là?

A. Trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

B. Di truyền được, đặc trưng cho loài

C. Bền vững và không cần rèn luyện, củng cố

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện

– mang tính chất loài và di truyền

– trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

– có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời

– phản ứng tương ứng với kích thích

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: “Khi tập thể dục, ta thấy nóng, đổ nhiều mồ hôi, ta tìm nơi để nghỉ ngơi và quạt cho mát” trong câu trên, có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

 A. 2 PXKĐK; 2 PXCĐK

B. 2 PXKĐK; 1 PXCĐK

C. 1 PXKĐK; 2 PXCĐK

D. 3 PXKĐK; 1 PXCĐK

Lời giải:

Ta phân tích:

  • PXKĐK: hoạt động nhiều thấy nóng, đổ mồ hôi: đây là những PXKĐK sinh ra đã có.
  • PXCĐK: thấy nóng tìm nơi nghỉ ngơi và quạt cho mát đây là PXCĐK.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:

A. Giáp xác

B. Cá.

C. Ruột khoang

D. Thân mềm.

Lời giải:

Động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh nhưng đáp ứng không chính xác, xuất hiện ở ruột khoang.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Hệ thần kinh dạng lưới được thấy ở

A. Ruột khoang

B. Giun tròn

C. Thân mềm

D. Chân khớp

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng lưới có ở ruột khoang: VD: Thủy tức, sứa..

Ba nhóm động vật còn lại có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở:

A. Thân mềm

B. Giun đốt

C. Chân khớp

D. San hô

Lời giải:

Hình thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bỡi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở san hô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở:

A. Thân mềm

B. Giun đốt

C. Chân khớp

D. San hô

Lời giải:

Hình thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bỡi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở san hô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Động vật nào sau đây cảm ứng có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

A. Cá, lưỡng cư. 

B. Bò sát, chim, thú. 

C. Thuỷ tức. 

D. Giup dẹp, đỉa, côn trùng. 

Lời giải:

Động vật mà sự cảm ứng có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là: giup dẹp, đỉa, côn trùng. 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Thuộc loại phản xạ có điều kiện là

A. ánh sáng chói chiểu vào mắt, ta nheo mắt lại

B. chuột túi mới sinh có thể tự bò vào túi mẹ

C. nghe tiếng sấm nổ ta giật mình

D. nghe gọi tên mình ta quay đầu về phía có tiếng gọi

Lời giải:

Ví dụ D là phản xạ có điều kiện, ta phải nhớ tên mình, sau nhiều lần có người gọi tên ta và ta quay lại đã hình thành phản xạ khi nghe gọi tên mình ta quay đầu về phía có tiếng gọi

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền được, mang tính cá thể

C. Có số lượng hạn chế

D. Thường do vỏ não điều khiển

Lời giải:

Ý sai là C, số lượng phản ứng có điều kiện là không hạn chế

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền được, mang tính cá thể.

C. Thường do vỏ não điều khiển

D. Cả 3 ý trên

Lời giải:

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:

– Không di truyền, học được trong quá trình sống

– Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố.

– Là hoạt động của vỏ bán cầu đại não.

– Không phụ thuộc tính chất tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ mà chỉ phụ thuộc điều kiện xây dựng phản xạ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Co toàn bộ cơ thể

C. Di chuyển đi chỗ khác

D. Co ở phần cơ thể bị kích thích

Lời giải:

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là co toàn bộ cơ thể.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích

C. Tiêu phí nhiều năng lượng

D. Tiêu phí ít năng lượng

Lời giải:

Ý sai là D, Ruột khoang có hệ thần kinh dạng lưới => co toàn bộ cơ thể lại khi bị kích thích nên tiêu tốn nhiều năng lượng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Khác với tính cảm ứng của thủy tức,phản ứng của giun đất

A. Đã mang tính định khu và ít tiêu tốn năng lượng hơn

B. Chưa mang tính định khu nhưng chính xác hơn

C. Được thực hiện theo cơ chế phản xạ

D. Có cơ chế giống với phản ứng của các loài bò sát

Lời giải:

Thủy tức có hệ thần kinh dạng lưới; giun đất có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch nên có phản ứng định khu chính xác hơn và ít tiêu tốn năng lượng hơn.

Cảm ứng ở hai sinh vật này đều được thực hiện qua cơ chế phản xạ nhưng khác với phản ứng của các loài bò sát.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?

A. Động vật càng thích nghi hơn với điều kiện môi trường

B. Động vật mất hết các phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ của động vật càng nhanh

D. Không xác định được ảnh hưởng

Lời giải:

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

A. Tiến hóa theo dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống

B. Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ

C. Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường

D. Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Lời giải:

Phát biểu sai là D. Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên phản ứng nhanh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Nhận định nào dưới đây là không đúng

 A. Càng cao trong bậc tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng phân hóa, tổ chức thần kinh càng hoàn thiện

B. Hệ thần kinh phát triển theo hướng từ chỗ không có hệ thần kinh đến HTK dạng lưới rồi đến HTK dạng chuỗi hạch và cuối cùng là HTK dạng ống.

C. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phản ứng của cơ thể ngày càng có tính định khu và ít tiêu tốn năng lượng

D. Ở động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thực hiện qua cơ chế phản xạ

Lời giải:

Phát biểu sai là C, vì phản xạ của các động vật có hệ thần kinh dạng ống có sự tham gia của nhiều tế bào thần kinh nên phức tạp, tiêu tốn năng lượng. VD: phản xạ có điều kiện

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Nội dung nào sau đây sai ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật đều giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống

Lời giải:

Phát biểu sai là C vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Nội dung nào sau đây đúng ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra nhanh hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật không giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Lời giải:

A sai, Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

C sai vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

D sai, Cảm ứng ở động vật và thực vật giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới. 

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

A. III → I → II

B. II → I → III

C. III → II → I

D. I→ II → III.

Lời giải:

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Hệ thần kinh dạng lưới → Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → Hệ thần kinh dạng ống

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Ở động vật có các tổ chức thần kinh, hệ thần kinh tiến hóa nhất là:

A. Hệ thần kinh dạng lưới

B. Hệ thần kinh dạng chuỗi

C. Hệ thần kinh dạng ống

D. Không so sánh được sự tiến hóa.

Lời giải:

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Hệ thần kinh dạng lưới → Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → Hệ thần kinh dạng ống

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng:

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi nhưng kích thước lớn dần

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp.

C. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển các hoạt động sống của cơ thể.

D. Đầu trước của ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống.

Lời giải:

Phát biểu sai là A.

Càng tiến hóa thì số lượng tế bào thần kinh càng tăng lên.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Mô tả nào dưới đây không đúng ?

A. Tổ chức thần kinh chỉ có từ động vật đa bào, khi đã có sự phân hóa về tổ chức cơ thể

B. Tổ chức thần kinh có độ phức tạp tương ứng với mức tiến hóa của động vật

C. Hệ thần kinh giúp các phản ứng diễn ra nhanh và chính xác hơn

D. Khả năng đáp ứng nhanh và chính xác của hệ thần kinh không phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của tổ chức thần kinh

Lời giải:

Phát biểu sai là D, hệ thần kinh càng tiến hóa thì phản ứng càng nhanh và chính xác.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button