Lớp 10Sinh học

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 (có đáp án)

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

  Câu 1: Tính phân cực của nước là do?

  A. Đôi electron trong mối liên kết O – H bị kéo lệch về phía ôxi

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 (có đáp án)

  B. Đôi electron trong mối liên kết O – H bị kéo lệch về phía hidro

  C. Xu hướng các phân tử nước

  D. Khối lượng phân tử của oxi lớn hơn khối lượng phân tử của hidro

  Lời giải:

  Do đôi electron trong mối liên kết bị kéo lệch về oxi nên phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu nhau (phân cực)

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 2: Nước có tính phân cực do

  A. Cấu tạo từ ôxi và hidro

  B. Electron của hidro yếu

  C. 2 đầu có tích điện trái dấu

  D. Các liên kết hidro luôn bền vững

  Lời giải:

  Do đôi electron trong mối liên kết bị kéo lệch về oxi nên phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu nhau (phân cực)

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 3 : Cho các ý sau: 

  (1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày. 

  (2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào. 

  (3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào. 

  (4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro. 

  (5) Nước có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm. 

  Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Lời giải:

  Các ý đúng với vai trò của nước là:

  (1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày.

  (2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào.

  (3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào.

  (4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 4: Vai trò của nước là:

  A. Giữ nhiệt độ trong cơ thể ổn định

  B. Là môi trường của các phản ứng hóa sinh

  C. Làm mặt tế bào căng mịn

  D. A và B đúng

  Lời giải:

  Nước có vai trò quan trọng đối với sự sống:

  – Dung môi hòa tan các chất

  – Môi trường khuếch tán và phản ứng

  – Điều hòa nhiệt cơ thể

  – Bảo vệ cấu trúc tế bào …

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 5: Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì

  A. Nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng

  B. Nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất và duy trì sự sống

  C. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào

  D. Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa trong tế bào

  Lời giải:

  Nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 6: Các nhà khoa học khi tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác đều tìm kiếm sự có mặt của nước vì lý do nào sau đây?

  A. Nước là thành phần chủ yếu tham gia vào cấu trúc tế bào

  B. Nước là dung môi cho mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào

  C. Nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng

  D. Nước đảm bảo cho tế bào và cơ thể có nhiệt độ ổn định

  Lời giải:

  Nước nước là dung môi cho mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống. 

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 7: Cho các ý sau: 

  (1) Uống từ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày. 

  (2) Truyền nước khi cơ thể bị tiêu chảy. 

  (3) Ăn nhiều hoa quả mọng nước. 

  (4) Tìm cách giảm nhiệt độ khi cơ thể bị sốt. 

  Trong các ý trên có mấy ý là những việc làm quan trọng giúp chúng ta có thể đảm bảo đủ nước cho cơ thể trong những trạng thái khác nhau?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Lời giải:

  Có thể đảm bảo đủ nước cho cơ thể bằng các cách:

  (1) Uống từ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày.

  (2) Truyền nước khi cơ thể bị tiêu chảy.

  (4) Tìm cách giảm nhiệt độ khi cơ thể bị sốt.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 8: Cho các ý sau: Để đảm bảo đủ nước cho cơ thể hàng ngày, chúng ta cần? 

  (1) Uống đủ nước. 

  (2) Bổ sung nước trước, trong và sau khi vận động với cường độ cao. 

  (3) Bổ sung thêm hoa quả mọng nước. 

  (4) Tìm cách giảm nhiệt độ khi cơ thể bị sốt

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Lời giải:

  Có thể đảm bảo đủ nước cho cơ thể bằng các cách: 

  (1) Uống từ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày.

  (2) Bổ sung nước trước, trong và sau khi vận động với cường độ cao. 

  (3) Bổ sung thêm hoa quả mọng nước.

  (4) Tìm cách giảm nhiệt độ khi cơ thể bị sốt.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 9: Để bảo quản rau quả chúng ta không nên làm điều gì?

  A. Giữ rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh

  B. Giữ rau quả trong ngăn mát tủ lạnh

  C. Sấy khô rau quả

  D. Ngâm rau quả trong nước muối hoặc nước đường

  Lời giải:

  Trong tế bào luôn tồn tại rất nhiều những phân tử nước tự do. Bình thường, những phân tử nước tự do có vai trò rất quan trọng đối với tế bào như là dung môi hòa tan, nguyên liệu cho các phản ứng quá trình, cân bằng nhiệt cũng như đảm bảo độ nhớt của hệ thống keo trong chất nguyên sinh…

  Ở nhiệt độ dưới 00C thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. 

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 10: Không bảo quản rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh vì:

  A. Không còn quá trình hô hấp làm rau quả hỏng

  B. không có quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nên rau quả sẽ bị khô

  C. Làm giảm cường độ hô hấp của đối tượng bảo quản

  D. Nhiệt độ 2oC xuống 0oC sẽ làm nước trong rau quả đông thành đá, phá vỡ hết các tế bào của rau quả

  Lời giải:

  Ở nhiệt độ thấp (2oC xuống 0oC ) thì các phân tử nước tự do bị đông thành nước đá, nước có 1 đặc tính rất đặc biệt là nở ra khi gặp lạnh, do đó các cạnh sắc nhọn của nước đá đã phá vỡ tế bào và gây hư hỏng hầu hết các bào quan của tế bào → tế bào bị hư hỏng, làm cho trái cây, rau nhìn như bị dập. 

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 11: Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

  A. Lipit, enzym

  B. Prôtêin, vitamin

  C. Đại phân tử hữu cơ

  D. Glucôzơ, tinh bột, vitamin

  Lời giải:

  Các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 12: Các đại phân tử hữu cơ được cấu tạo bởi phần lớn các

  A. Axit amin

  B. Đường

  C. Nguyên tố đa lượng

  D. Nguyên tố vi lượng

  Lời giải:

  Các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ (cacbohidrat, lipit, …).

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 13: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

  A. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sóng của cơ thể

  B. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng

  C. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzim trong tế bào

  D. Là những nguyên tố có trong tự nhiên

  Lời giải:

  Nguyên tố vi lượng cần cho thực vật ở cả giai đoạn sinh trưởng và giai đoạn phát triển.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 14: Đặc điểm của các nguyên tố vi lượng là gì?

  A. Chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tế bào

  B. Tham gia vào thành phần các enzim, hoocmôn

  C. Có vai trò khác nhau đối với từng loài sinh vật

  D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải:

  Nguyên tố vi lượng (Có hàm lượng < 0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. 

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 15: Các nguyên tố vi lư­ợng thư­ờng cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì:

  A. Phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật

  B. Chức năng chinh của chúng là điều tiết quá trình trao đổi chất

  C. Chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật

  D. Chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định

  Lời giải:

  Nguyên tố vi lượng (Có hàm lượng < 0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để thực hiện vai trò của chúng.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 16: Nguyên tố nào có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra rất nhiều chất hữu cơ khác nhau?

  A. Hiđrô

  B. Nitơ

  C. Cacbon

  D. Ôxi

  Lời giải:

  Nguyên tố cacbon có khả năng kết hợp với các nguyên tố khác để tạo ra rất nhiềuchất hữu cơ khác nhau: cacbohidrat, lipit, protein…

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 17: Các chức năng của cacbon trong tế bào là

  A. Dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào

  B. Cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim

  C. Điều hòa trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất

  D. Thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể

  Lời giải:

  Cacbon cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ, cấu trúc nên các thành phần của tế bào, dự trữ năng lượng trong các chất hữu cơ.

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 18: Cacbon có các chức năng của trong tế bào là

  A. Dự trữ năng lượng

  B. Là vật liệu cấu trúc tế bào

  C. Là vật liệu cấu trúc tế bào

  D. Cả A, B, và C

  Lời giải:

  Cacbon cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ, cấu trúc nên các thành phần của tế bào, dự trữ năng lượng trong các chất hữu cơ.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 19: Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì cacbon

  A.Là một trong những nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống

  B. Chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ thể sống

  C. Có cấu hình điện tử vòng ngoài với 4 điện tử ( cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác)

  D. Cả A, B, C

  Lời giải:

  Cacbon là nguyên tố có cấu hình điện tử vòng ngoài với 4 điện tử (cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với nguyên tử khác).

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 20: Trong các nguyên tố đa lượng, cacbon được coi là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì

  A. Là nguyên tố đa lượng, chiếm 18,5% khối lượng cơ thể

  B. Vòng ngoài cùng của cấu hình điện tử có 4 electoron

  C. Là nguyên tố chính trong thành phần hóa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sống

  D. Được lấy làm đơn vị xác định nguyên tử khối các chất (đvC)

  Lời giải:

  – Sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ thể hiện ở số loại, kích thước và cấu tạo,…

  – Cacbon có cấu tạo nguyên tử với 4 electron, cùng lúc có thể có 4 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tố hóa học khác -> Sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 21: Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

  A. C, H, O, P

  B. C, H, O, N

  C. O, P, C, N

  D. H, O, N, P

  Lời giải:

  Bốn nguyên tố C, H, O, N chiếm tới 96% trọng lượng chất khô của tế bào, là 4 nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 22: Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố chiếm phần lớn trong cơ thể sống (khoảng 96%) là:

  A. Fe, C, H

  B. C, N, P, Cl

  C. C, N, H, O

  D. K, S, Mg, Cu

  Lời giải:

  Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố C, H, O và N chiếm 96% trọng lượng chất khô của tế bào, các nguyên tố còn lại chiếm chiếm một tỉ lệ nhỏ.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 23: Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là những nguyên tố nào?

  A. Ca, P, Cu, O

  B. O, H, Fe, K

  C. C, H, O, N

  D. O, H, Ni, Fe

  Lời giải:

  Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là C, H, O, N.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 24: Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là

  A. Cacbon

  B. Hydro

  C. Oxy

  D. Nitơ

  Lời giải:

  Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 25: Nguyên tố hoá học nào dưới đây có vai trò tạo ra “bộ khung xương” cho các đại phân tử hữu cơ ?

  A. C

  B. O

  C. N

  D. P

  Lời giải:

  Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ, có vai trò tạo ra “bộ khung xương” cho các đại phân tử hữu cơ

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 26: Các nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì

  A. Chiếm khối lượng nhỏ

  B. Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

  C. Cơ thể sinh vật không thể tự tổng hợp các chất ấy

  D. Là thành phần cấu trúc bắt buộc của nhiều hệ enzim

  Lời giải:

  Các nguyên tố vi lượng tuy chiếm khối lượng nhỏ trong cơ thể nhưng tham gia các cấu trúc của enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào, … nên có vai trò quan trọng.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 27: Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

  A. Tĩnh điện

  B. Cộng hóa trị

  C. Hiđrô

  D. Este

  Lời giải:

  Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết cộng hoá trị.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 28: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?

  A. Liên kết cộng hóa trị

  B. Liên kết hidro

  C. Liên kết peptit

  D. Liên kết photphodieste

  Lời giải:

  Giữa các nguyên tử trong phân tử nước luôn tồn tại dạng liên kết cộng hóa trị phân cực

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 29: Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước

  A. Rất nhỏ

  B. Có xu hướng liên kết với nhau

  C. Có tính phân cực

  D. Dễ tách khỏi nhau

  Lời giải:

  Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước có tính phân cực.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 30: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

  A. Nhiệt dung riêng cao

  B. Lực gắn kết

  C. Nhiệt bay hơi cao

  D. Tính phân cực

  Lời giải:

  Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước có tính phân cực.

  Đáp án cần chọn là: D

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button