Lớp 10TIn Học

Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 21 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

Trắc nghiệm Tin học 10 có đáp án trọn bộ

Câu 1: Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10: Bài 21 (có đáp án) | Giải bài tập SGK Tin học 10

A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP

B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh

C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính

D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

Đáp án : A

Giải thích :

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.

Câu 2: Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới

B. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất

C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

D. Là mạng có hàng triệu máy chủ

Đáp án : C

Giải thích :

Mạng Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

Câu 3: Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp

B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)

C. Sử dụng modem qua đường điện thoại

D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet

Đáp án : D

Giải thích :

Kết nối Internet bằng các cách:

+ Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp.

+ Sử dụng đường truyền riêng (Leased line).

+ Sử dụng modem qua đường điện thoại .

Câu 4: Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet

B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP

D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ

Đáp án : C

Giải thích :

Mỗi máy tính trong Internet đều phải có địa chỉ duy nhất, được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này được lưu hành trong mạng Internet dưới bốn số nguyên phân cách bởi dấu chấm.

Câu 5: TCP/IP là viết tắt của:

A. Technology Central Processing / Intel Pentium

B. Technology Central Processing/ Internet Protocol

C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol

D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm

Đáp án : C

Giải thích :

Bộ giao thức TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet Protocol ) là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.

Câu 6: Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu

B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP

C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ

D. Tất cả ý trên đều đúng

Đáp án : D

Giải thích :

Mạng Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP, cung cấp một lượng thông tin khổng lồ, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tin, thư tín điện tử và nhiều khả năng khác nữa.

Câu 7: Nội dung của một gói tin bao gồm:

A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi…

B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi

C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác

D. Không đáp án nào đúng

Đáp án : C

Giải thích :

Nội dung của một gói tin bao gồm: địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác.

Câu 8: Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

A. Hãng Microsoft

B. Hãng IBM

C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet

D. Tất cả các ý trên đều sai

Đáp án : C

Giải thích :

Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet vì nó là chung của mọi người.

Câu 9: Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng khu vực

C. Mạng toàn cầu

D. Mạng miễn phí

Đáp án : C

Giải thích :

Mạng Internet là mạng thông tin toàn cầu, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

Câu 10: Ứng dụng của Internet là:

A. Học qua mạng

B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử

C. Mua bán qua mạng

D. Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Giải thích :

Ứng dụng của Internet là: học qua mạng, trao đổi thông tin qua thư điện tử, mua bán qua mạng, ứng dụng trong dạy và học, tìm kiếm thông tin…

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button