Lớp 10TIn Học

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu 1: Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

A, Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

B, Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

C, Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

D, Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

Câu 2: Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

A, 4

B, 3

C, 2

D, 1

Câu 3: Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là:

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

B, Viết chương trình

C, Xác định bài toán

D, Hiệu chỉnh

Câu 4: Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

A, Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép

B, Độ phức tạp của thuật toán

C, Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ…

D, Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

A, 3

B, 4

C, 5

D, 6

Câu 6: Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?

A, Hiệu quả về thời gian

B, Hiệu quả về không gian

C, Khả thi khi cài đặt

D, Tất cả đều đúng

Câu 7: Viết chương trình là?

A, Biểu diễn thuật toán

B, Dùng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán

C, Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán

D, Tất cả đều đúng

Câu 8: Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

A, Xác định lại Input và Output của bài toán

B, Phát hiện và sửa sai sót

C, Mô tả chi tiết bài toán

D, Để tạo ra một chương trình mới

Câu 9: Thuật toán tối ưu là?

A, Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ…

B, Sử dụng ít thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán…

C, Sử dụng nhiều thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán…

D, Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ, ít phép toán…

Câu 10: Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

A, Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, diễn tả thuật toán, hiệu chỉnh, viết tài liệu

B, Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu

C, Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh, viết tài liệu

D, Xác định bài toán, viết thuật chọn, viết chương trình, viết tài liệu

Câu 11: Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính theo thứ  tự là :

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Hiệu chỉnh ; Viết tài liệu

B, Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết chương trình ; Hiệu chỉnh ; Viết tài liệu

C, Xác định bài toán ; Viết chương trình ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Hiệu chỉnh ; Viết tài liệu

D, Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Viết tài liệu ; Viết chương trình ; Hiệu chỉnh ;

Câu 12: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố :   

A, Đưa vào máy thông tin gì  ( Input ) . 

B, Cần lấy ra thông tin gì  ( Output ) .  

C, Phương pháp giải toán .  

D, Cả hai câu  a , b  đều đúng

Câu 13: Hãy chọn phát biểu hợp lý nhất về khái niệm phần mềm :

A, Phần mềm gồm chương trình máy tính và cách tổ chức dữ liệu

B, Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các tài liệu hướng dẫn khác

C, Phần mềm gồm chương trình máy tính và dữ liệu đi kèm

D, Phần mềm gồm các chương trình máy tính để làm ra các chương trình máy tính khác

Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng . Phần mềm hệ thống :

A, có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình

B, còn được gọi là chương trình giám sát

C, còn có tên khác là phần mềm ứng dụng

D, là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túi

Câu 15: Chọn phát biểu sai trong các câu sau :  

A, Sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là cách tổ chức dữ liệu , chương trình và tài liệu . 

B, Phần mềm tiện  ích trợ giúp ta khi làm việc với máy tính .

C, Các phần mềm ứng dụng là các phần mềm máy tính được viết để giải quyết các công việc hàng ngày hay những hoạt động nghiệp vụ .  

D, Câu  a , c  đúng và câu  b  sai

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

A

D

C

D

C

B

D

C

Câu

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

Đáp án

B

D

B

A

D

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button