Lớp 11Vật Lý

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đề trắc nghiệm

Câu 1: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 2: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ 

Bài viết gần đây

Câu 3: Cho đoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

  1. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A).
  2. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A).
  3. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A).
  4. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A).

Câu 4: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I’ = 3I.           B. I’ = 2I.             C. I’ = 2,5I.            D. I’ = 1,5I.

Câu 5: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I’ = 3I.             B. I’ = 2I.               C. I’ = 2,5I.            D. I’ = 1,5I.

Câu 6: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).                 B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).                   D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

  1. I = 0,9 (A).
  2. I = 1,0 (A).
  3. I = 1,2 (A).
  4. I = 1,4 (A). 

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

D

B

A

D

D

B

B

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button