Lớp 11Vật Lý

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Đề trắc nghiệm

Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

 1. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 2. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.
 3. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
 4. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 2: Biểu thức nào sau đây là không đúng?

     

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Câu 3: Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng  cách nào sau đây?

 1. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
 2. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
 3. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
 4. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

Câu 4: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).           B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).         D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 5: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

 1. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 2. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 3. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
 4. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

C

D

C

C

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button