Lịch SửLớp 11

Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào

Câu hỏi: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào:

A. giai cấp vô sản.

B. giai cấp nông dân.

Bạn đang xem: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào

C. giai cấp địa chủ.

D. giai cấp tư sản.

Lời giải: 

Đáp án đúng: D. giai cấp tư sản.

Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản.

Cùng Top lời giải ôn lại tình hình Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX diễn biến như thế nào nhé!

1. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược

* Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược

– Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.

– Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.

– Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu.

* Quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc

– Thế kỉ XVIII các đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa”, cắt đất.

– Đi đầu là thực dân Anh:

+ Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”(6-1840 đến 8-1842)

+ Chúng đã buộc nhà Thanh phải ký Hiệp ước Nam Kinh Năm 1842, chấp nhận các điều khoản thiệt thòi (bồi thường chiến phí, nhượng Hồng Kông, mở 5 cửa biển…)

– Đi sau Anh, các nước khác đua nhau xâu xé Trung Quốc:

+ Đức chiếm Sơn Đông.

+ Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.

+ Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.

+ Nga – Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

* Hậu quả: xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản:

+ Nhân dân Trung Quốc với đế quốc.

+ Nông dân với phong kiến.

+ Dẫn đến phong trào đấu tranh chống phong kiến, đế quốc.

[CHUẨN NHẤT] Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Trước sự xâm lược của các nước đế

thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

* Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc

– Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại Kim Điền – Quảng Tây, lan rộng khắp cả nước

* Phong trào Duy Tân

– Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy Tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế.

– Diễn ra 100 ngày.

* Phong trào Nghĩa Hòa đoàn

– Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ – Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công nên thất bại

* Nguyên nhân thất bại chung của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX:

– Triều đình Mãn Thanh suy yếu, cấu kết với đế quốc.

– Thiếu vũ khí chiến đấu.

– Chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh, thực lực và thế lực của giai cấp tư sản còn quá yếu.

– Các nước đế quốc đang phát triển mạnh

* Cải cách ở Trung Quốc thất bại vì:

– Vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phái thủ cựu, đứng đầu là Tư Hi Thái Hậu.

– Vua Quang Tự chỉ là bù nhìn, không có quyền lực thực sự.

– Phong trào chỉ phát triển chủ yếu ở tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiến bộ, không nhận được sư ủng hộ của đông đảo nhân dân.

– Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc kém phát triển

3. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911

* Tôn Trung Sơn và Đồng minh hội

– Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hội – chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

– Cương lĩnh chính trị: theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn

– Mục tiêu: lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc,thực hiện bình đẳng về ruộng đất .. bình quân địa quyền

– Lực lượng: trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh.

* Cách mạng Tân Hợi 1911

– Nguyên nhân

+ Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

+ Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc nên phong trào “giữ đường” bùng nổ, nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

+ Khởi nghĩa bùng nổở Vũ Xương 10/10/1911, lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.

+ Ngày 29/12/1911 Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc.

+ Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

+ Kết quả: Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.

– Hạn chế

+ Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến .

+ Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

+ Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Tính chất – ý nghĩa

+ Tính chất cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

+ Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến Châu Á.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button