Tỷ Lệ Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất Năm 2021

Người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ đóng cho trước và dựa trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người lao động.

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và cũng là nghĩa vụ của người lao động khi tham gia lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mà pháp luật quy định và mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Cụ thể về tỷ lệ và mức đóng như thế nào? Pháp luật có quy định như thế nào về tỷ lệ và mức đóng bảo hiểm xã hội? Mời Quý khách hàng tham khảo bài chia sẻ dưới đây của TBT Việt Nam.

>> Tham khảo thêm: Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thì người lao động sẽ đóng vào các quỹ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế lần lượt với tỷ lệ như sau: 8%, 1% và 1,5% mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 10,5% mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Người sử dụng lao động sẽ đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế lần lượt với tỷ lên như sau: 14%, 3% 0,5%, 1% và 3% mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động là 21,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Như vậy, người sử dụng sẽ đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội là 32% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong đó: người sử dụng đóng 21,5% và người lao động đóng 10,5%.

Mức tiền lương cơ sở và mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm tham gia đóng đối với người lao động tham gia làm việc trong môi trường bình thường hoặc công việc không yêu cầu đã qua đào tạo hoặc học nghề.

Đối với người lao động làm các công việc hoặc chức danh yêu cầu người lao động đã qua đào tạo, học nghề phải, thì mức tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu phải cao hơn ít nhất 5%, làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu phải cao hơn  ít nhất 7% so với mức lương của các công việc có tính chất phức tạp tương đương trong môi trường bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành là: 4.420.000 đồng (Vùng I), 3.920.000 đồng (Vùng II), 3.430.000 đồng (Vùng III), 3.070.000 đồng (Vùng IV).

>>> Xem thêm: Cách Rút Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Nhanh Nhất

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2021?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động tham gia đóng theo chế độ lương do người sử dụng lao động quyết định bao gồm mức lương cơ bản, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được ghi nhận trong nội dung của hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cụ thể:

– Mức lương cơ bản:

Là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật mà hai bên đã thỏa thuận với nhau.

Trong trường hợp  người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm (lương khoán) thì hợp đồng phải thể hiện mức lương tính theo thời gian để xác định giá sản phẩm (lương khoán).

– Phụ cấp lương:

Các khoản phụ cấp lương được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là các khoản bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, mức độ thu hút lao động, điều kiện sinh hoạt mà mức lương cơ bản chưa tính đến như: phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp thâm niên, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động và các khoản có tính chất tương tự.

– Các khoản bổ sung khác:

Các khoản bổ sung phải đóng bảo hiểm xã hội là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức tiền lương được ghi nhận trong hợp đồng và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương của tháng.

Các khoản thu nhập của người lao động không được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: tiền thưởng sáng kiến, tiền thưởng theo kết quả, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, tiền ăn giữa ca, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền hỗ trợ đi lại, tiền hỗ trợ điện thoại, tiền hỗ trợ nhà ở, tiền hỗ trợ giữ trẻ, nuôi con nhỏ, tiền sinh nhật, tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân kết hôn, thân nhân chết và các khoản hỗ trợ, trợ cấp ghi mục riêng trong hợp đồng lao động.

Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bao gồm tiền lương cơ bản, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung được ghi nhận trong hợp đồng lao động và phải đảm bảo ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng.

Kết luận: Người lao động sẽ phải đóng 10,5%, người sử dụng lao động phải đóng 21,5% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định bằng tiền lương cơ bản, phụ cấp lương, các khoản bổ sung được ghi nhận trong hợp đồng lao động và phải đảm bảo ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng.

Mọi vấn đề thắc mắc có thể liên hệ cho chúng tôi theo Tổng đài 1900.6560 để được các luật sư, chuyên viên giải đáp về tỷ lệ, mức đóng bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.

>>> Tham khảo: Thủ Tục Báo Tăng BHXH (Bảo Hiểm Xã Hội) Mới Nhất