Lớp 12Vật Lý

Vạch màu của điện trở là

Câu hỏi: Vạch màu của điện trở là

Lời giải:

Vạch màu của điện trở là bảng màu dùng để tính giá trị điện trở.

Bạn đang xem: Vạch màu của điện trở là

Để biết giá trị của một điện trở, hãy sử dụng đồng hồ đo ohm hoặc đọc mã màu trên điện trở.

Tiêu chuẩn quốc tế CEI 60757 (1983) quy định một bảng mã màu để tính giá trị của một điện trở (cũng áp dụng cho tụ, và một số linh kiện điện tử khác). Trong đó, màu sắc được quy ước thành các chữ số theo bảng sau:

[CHUẨN NHẤT] Vạch màu của điện trở là

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về vạch màu này nhé:

Điện trở 4 vạch màu

– Vạch màu số 1: Chỉ con số hàng chục;

– Vạch màu số 2: Tương ứng với con số hàng đơn vị;

– Vạch màu số 3: Là hệ số mũ của 10 và dùng để nhân với giá trị điện trở ở vạch màu 1 và 2; 

– Vạch màu số 4: Là giá trị sai số của điện trở. 

Điện trở 5 vạch màu

– Vạch màu số 1: Tương ứng với hàng trăm;

– Vạch màu số 2: Chỉ con số hàng chục;

– Vạch màu số 3: Tương ứng với con số hàng đơn vị;

– Vạch màu số 4: Là hệ số mũ của 10 và dùng để nhân với giá trị điện trở ở vạch màu 1, 2 và 3; 

– Vạch màu số 5: Là giá trị sai số của điện trở. 

Dưới đây là một số ví dụ trực quan để bạn có thể dễ dàng hình dung về cách đọc giá trị điện trở như sau: 

Ví dụ 1:  Điện trở với các vạch màu như Nâu, cam, đỏ, xám. Thì cách tính sẽ là 2 số đầu tiên là 13*102 ( màu đỏ là hệ số mũ của 10) = 1300Ω = 1,3kΩ ±0.05%.

Ví dụ 2: Điện trở với các vạch màu như Nâu, cam, đỏ, nâu, tím. Thì cách tính sẽ là 3 số đầu tiên  132* 101 = 1320Ω = 1,32kΩ ±0.1%. 

Một ví dụ khác để bạn hình dung rõ hơn nhé:

[CHUẨN NHẤT] Vạch màu của điện trở là (ảnh 2)

Ví dụ như hình trên:

Điện trở ở vị trí bên trái có giá trị được tính như sau: R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5% ứng với màu kim loại vàng.

Điện trở ở vị trí giữa có giá trị được tính như sau: R = 380 × 103 Ω = 380 KΩ

Bởi vì cam tương ứng với 3, xám tương ứng với 8, đen tương ứng với 0, và cam tương ứng với giá trị số mũ 3. Vòng cuối cho biết giá trị sai số là 2% ứng với màu đỏ.

Điện trở ở vị trí bên phải có giá trị được tính như sau: R = 527 × 104 Ω = 5270 KΩ

Bởi vì xanh lục tương ứng với 5, đỏ tương ứng với 2, và tím tương ứng với 7, vàng tương ứng với số mũ 4, và nâu tương ứng với sai số 1%. Vòng màu cuối cho biết sự thay đổi giá trị của điện trở theo nhiệt độ là 10 PPM/°C.

Lưu ý: Để tránh lẫn lộn trong khi đọc giá trị của các điện trở, đối với các điện trở có tổng số vòng màu từ 5 trở xuống thì có thể không bị nhầm lẫn vì vị trí bị trống không có vòng màu sẽ được đặt về phía tay phải trước khi đọc giá trị. Còn đối với các điện trở có độ chính xác cao và có thêm tham số thay đổi theo nhiệt độ thì vòng màu tham số nhiệt sẽ được nhìn thấy có chiều rộng lớn hơn và phải được xếp về bên tay phải trước khi đọc giá trị.

Do các điện trở cố định thường có sai số đến 20%, tức là có thể biến đổi xung quanh trị số danh định đến 20%. Cho nên không cần thiết phải có tất cả các trị số 10, 11, 12, 13,… Mặt khác các mạch điện thông thường đều cho phép sai số theo thiết kế. Nên chỉ cần các trị số 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 200,… là đủ.

Tại sao có sự khác biệt giữa giá trị lý thuyết và giá trị thực tế?

Giá trị đo được không bao giờ chính xác nhưng phải ở trong khoảng dung sai của điện trở.

Ví dụ: Điện trở 100 Ω với dung sai 5% có thể đo được trong khoảng từ 95 Ω đến 105 Ω.

Làm thế nào để tính toán khoảng dung sai?

Khoảng dung sai của điện trở được tính bằng phần trăm giá trị lý thuyết. 

Ví dụ: Điện trở 220 ohm Ω với dung sai 10%. Do đó, giá trị của dung sai

220×10%=22

Do đó, khoảng dung sai 220±22, giá trị nằm trong khoảng từ 198 đến 242, đôi khi được ghi chú [198,242]

Làm thế nào để biết hướng đọc các vạch màu của điện trở?

Thông thường, vạch màu đầu tiên sát với cạnh nhất. Vạch dung sai nằm xa hơn so với những vạch trước đó.

Làm thế nào để viết giá trị của một điện trở?

Thông thường các tiền tố sẽ được thêm vào sau giá trị điện trở

Ví dụ: 12 kΩ =12000 Ω

Ví dụ: 3,4 MΩ =3400000 Ω

Điện trở 3 vạch màu có tồn tại không?

Một điện trở có tối thiểu 4 vạch màu, nhưng đôi khi, vạch cuối sẽ bị bỏ qua. Vì nó chỉ thể hiện dung sai, lúc đó có thể hiểu giá trị dung sai cao nhất: 20%

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button