Lớp 12Sinh Học

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là?

Câu hỏi: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là gì?

A. Nối các đoạn Okazaki do mạch khuôn 5’ – 3’ tổng hợp nên

B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn của ADN

Bạn đang xem: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là?

C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn mẫu của ADN

D. Tháo xoắn phân tử ADN

Trả lời:

Đáp án C.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn mẫu của ADN

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu nội dung về quá trình nhân đôi AND dưới đây nhé

Quá trình nhân đôi ADN

ADN là vật chất di truyền nằm trong nhân tế bào và tế bào chất (ti thể hoặc lục lạp) của sinh vật nhân thực hoặc trong vùng nhân của tế bào nhân sơ .

Nhân đôi ADN là quán trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ ban đầu 

Quá trình nhân đôi có thể diến ra ở pha S kì trung gian của chu kì tế bào (ADN trong nhân của sinh vật nhân thực) hoặc ngoài tế bào chất (ADN ngoài nhân) để chuẩn bị cho phân chia tế bào 

Quá trình nhân đôi ADN là quá trình tổng hợp hai phân tử ADN mới có cấu trúc giống  với tế bào mẹ ban đầu đó là do quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc 

– Nguyên tắc bổ sung 

– Nguyên tắc bán bảo toàn 

– Nguyên tắc nửa gián đoạn 

Hệ quả của việc thực hiện quá trình nhân đôi theo các  nguyên tắc này là giúp cho thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được truyền đạt nguyên vẹn

Thực hiện quá trình nhân đôi này có các thành phần sau:

– Hai mạch đơn của phân tử ADN mẹ .

– Các nucleotit tự do trong môi trường (A, T, G, X) để tổng hợp mạch mới và các ribonucleotit  A, U, G, X để tổng hợp đoạn mồi. 

– Hệ thống các enzyme tham gia vào quá trình tái bản gồm: 

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là? (ảnh 2)

Quá trình nhân đôi ADN được diễn ra theo trình tự gồm 3 bước sau 

1. Tháo xoắn ADN và tạo chạc ba sao chép

Dưới tác dụng của enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc ba tái bản (hình chữ Y) và để lộ ra hai mạch khuôn. Enzim tháo xoắn có 2 loại là gyraza và hêlicaza.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là? (ảnh 3)

– Gyraza hay còn gọi là topoisomeraza có chức năng làm duỗi thẳng phân tử ADN (chuyển ADN từ cấu trúc mạch xoắn thành ADN có cấu trúc mạch thẳng).

– Hêlicaza là enzim làm đứt các liên kiết hiđrô và tách 2 mạch của phân tử ADN.

2. Tổng hợp các mạch ADN mới

Enzim ADN pôlymeraza sử dụng các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào để tổng hợp 2 mạch bổ sung trên 2 mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (NTBS). Vì ADN pôlymeraza chỉ có thể gắn nuclêôtit vào nhóm 3′-OH, nên:

– Trên mạch khuôn có chiều 3′-5′, mạch bổ sung được tổng hợp liên tục, theo chiều 5′-3′ hướng đến chác ba sao chép.

– Trên mạch khuôn 5′-3′, mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn theo chiều  5′-3′ (xa dần chạc ba sao chép) tạo nên các đoạn ngắn okazaki, các đoạn này được nối lại với nhau nhờ enzim ADN ligaza (các đoạn okazaki dài khoảng 1000-2000 nuclêôtit).

3. Hai phân tử ADN được tạo thành

Mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn (một mạch mới tổng hợp và một mạch khuôn) xoắn lại đến đó, tạo thành ADN con, trong đó có một mạch mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn).

Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực đều diễn ra theo một cơ chế nhưng có những điểm khác nhau cơ bản như sau:

– Ở sinh vật nhân thực, ADN có kích thước lớn nên sự nhân đôi xảy ra ở nhiều điểm tạo nên nhiều đơn vị nhân đôi (hay còn gọi là đơn vị tái bản).

– Ở sinh vật nhân sơ chỉ có một đơn vị nhân đôi.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là? (ảnh 4)

Ở mỗi đơn vị tái bản hay đơn vị nhân đôi ADN có hai chạc hình chữ Y phát sinh từ một điểm khởi đầu và được nhân đôi đồng thời theo 2 hướng. 

Ý nghĩa của quá trình nhân đôi

Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quán trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quán trình phân chia tế bào .

Nhân đôi ADN giải thích chính xác sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button