Hóa HọcLớp 12

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom?

Câu hỏi: Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom?

Trả lời:

Fructozo không làm mất màu dung dịch brom vì không có nhóm -CHO như glucozơ. Hơn nữa dung dịch nước brom có môi trường axit khiến cho fructozo không thể chuyển hóa thành glucozo như trong phản ứng tráng bạc được.

Bạn đang xem: Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom?

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm fructozo và glucozo để áp dụng giải một số bài tập nhé!

1. Fructozo

a. Công thức phân tử của Fructozo

Công thức phân tử C6H12O6.

– Công thức cấu tạo CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – CO – CH2OH.

– Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh:

b. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

– Fructozơ tinh khiết và khô chính là chất rắn kết tinh rất ngọt, có màu trắng và không mùi. Đây là loại đường tan trong nước tốt nhất.

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom? (ảnh 2)

– fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua… rất tốt cho sức khỏe.

c. Tính chất hóa học

– Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

– Hòa tan Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

– Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

– Tác dụng với H2 tạo sobitol.

– Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

⇒ Dùng dung dịch brom làm thuốc thử phân biệt glucozơ và fructozơ

PTHH: 

C5H11O5CH=O + Br2 + H2O → C5H11O5COOH + 2HBr

2. Glucozo

– Có 1 nhóm fomyl ( – CH = O) vì có phản ứng tráng bạc và phản ứng oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic.

– Có nhiều nhóm hidroxyl (- OH) ở vị trí kề nhau vì có phản ứng tạo ra dung dịch xanh thẫm với Cu(OH)2.

– Có 5 nhóm hidroxyl ( – OH) vì khi phản ứng với CH3COOH tạo ra este có 5 gốc CH3COO.

– Mạch thẳng vì khi khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.

Tính chất hóa học.

– Glucozơ là hợp chấp hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa nhóm chức ancol(ancol) và chức andehit.

– Glucozơ mang 2 tính chất : Tính chất của ancol đa chức và tính chất andehit

– Tính chất ancol đa chức ( phản ứng trên nhóm –OH)

 + Tác dụng với Cu(OH)2 / nhiệt độ thường tạo ra dung dịch xanh thẫm (xanh lam).

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom? (ảnh 3)

 + Phản este hóa với axit axetic (CH3COOH) hoặc anhidric axetic (CH3CO)2O

CH2OH[CHOH]4­ – CH = O + 5 CH3COOH → CH2OOCCH3[CHOOCCH3]4­ – CH = O + 5H2O

CH2OH[CHOH] – CH = O + 5(CH3CO)2O → CH2OOCCH3[CHOOCCH3] – CH = O + 5CH3COOH

– Tính chất andehit. (phản ứng trên nhóm –CH = O)

   + Phản ứng tráng bạc với AgNO3 trong dd amoniac.(phản ứng oxi hóa)

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom? (ảnh 4)

   + Tác dụng với Cu(OH)2 / ở nhiệt độ cao tạo ra kết tủa đỏ gạch.(phản ứng oxi hóa)

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom? (ảnh 5)

   + Tác dụng với H2/ xt Ni,to . (phản ứng khử)

Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom? (ảnh 6)

3. Bài tập vận dụng

Câu 1Chất tiêu biểu, quan trọng của monosaccarit là:

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.

D. Mantozơ.

Câu 2. Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? 

A. Dung dịch AgNO trong NH3

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

C. Dung dịch nước brom. 

D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc.

Giải thích: Chọn thuốc thử là dung dịch brom. 

  + Dung dịch brom nhạt màu => Glucozo 

  + Dung dịch brom không mất màu => Fructozo

Câu 3. Chất nào thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozơ.                                             

B. Saccarozơ.

C. Mantozơ.                                             

D. Cả A, B, C.

Câu 4. X là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y học, X được dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, X được dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X là 

A. Saccarozơ.            

B. Chất béo.                                       

C. Glucozơ. 

D. Fructozơ.

Câu 5. Đường hoá học là:

A. Glucozơ.                                             

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.                                             

D. Saccarin.

Câu 6: Thuốc thử phân biệt glucozo với fructozo là: 

A. H2

B. [Ag(NH3)2]OH.     

C. Dung dịch Br2   

D. Cu(OH)2

Giải thích: Glucozơ có nhóm –CHO nên tham gia được phản ứng cộng nước brom còn fructozơ thì không

Câu 7. Cho các chất: HOCH2CH2OH, HOCH2CH2CH2OH, CH3COOH và C6H12O6 (fructozo). Số chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh là 

A. 3 

B. 4

C. 1 

D. 2

Giải thích: Các chất hoàn tan được dung dịch Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh là: HOCH2CH2OH, CH3COOH, C6H12O6 (fructozo) => Có 3 chất

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button