Hóa HọcLớp 12

Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Câu hỏi: Xenlulozo trinitrat? Công thức và Cách điều chế của Xenlulozo 

Trả lời:

Xenlulozo trinitrat còn gọi là pyroxilin. 

Bạn đang xem: Xenlulozo trinitrat, Công thức và Điều chế

Công thức của xenlulozơ trinitrat là [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết về Lý thuyết Xenlulozo và các bài tập liên quan nhé

I. Lý thuyết Xenlulozơ

1. Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Xenlulozơ không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen,… nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac).

Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối.

2. Cấu trúc phân tử

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài.

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết: (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n.

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân

(C6H10O5)n+nH2O−→−−−H+, tonC6H12O6(C6H10O5)n+ nH2O→H+, tonC6H12O6

– Phản ứng với axit nitric

Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được xenlulozơ trinitrat.

[C6H7O2(OH)3]n+3nHNO3 (đặc)−→−−−−−−−−H2SO4 (đặc), to[C6H7O2(ONO2)3]n+3nH2O[C6H7O2(OH)3]n+3nHNO3 (đặc)→H2SO4 (đặc), to[C6H7O2(ONO2)3]n+3nH2O

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

4. Ứng dụng

– Thường được dùng trực tiếp hoặc chế biến thành giấy.

– Là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat, chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.

II. Bài tập Xenlulozo

Câu hỏi 1: Xenlulozo trinitrat còn gọi là pyroxilin, khi nổ không tạo khói nên gọi là thuốc nổ ( súng) không khói, sản phẩm của sự phân hủy này gồm N2, CO, CO2 và hơi nước. Khi cho nổ 400 gam pyroxilin (có 25,75% khối lượng là tạp chất trơ) thì sinh ra tổng thể tích khí (ở đktc) là:

A. 168 lít

B. 246,4 lít

C. 224 lít

D. 268,8 lít

Trả lời: 

[CHUẨN NHẤT] Xenlulozo trinitrat, Công thức và điều chế

Câu hỏi 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là

A. 63

B. 630

C. 378

D. 120

Trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Xenlulozo trinitrat, Công thức và điều chế (ảnh 2)

Câu hỏi 3: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo xenlulozơ). Để điều chế được 297 kg xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 180 kg

B. 162 kg

C. 200 kg

D. 146 kg

Trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Xenlulozo trinitrat, Công thức và điều chế (ảnh 3)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button