Lịch SửLớp 11

Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng 10 Nga

Câu hỏi: Ý nghĩa Cách mạng tháng 10 Nga 

Lời giải: 

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:

Bạn đang xem: Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng 10 Nga

* Đối với nước Nga:

– Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

– Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

* Đối với thế giới:

– Làm thay đổi cục diện thế giới.

– Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng 10 Nga

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga:

“Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” cho Báo Pravđa (Liên Xô cũ), Người không những khẳng định ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại của cuộc cách mạng này mà còn chỉ ra những vấn đề cơ bản của các mạng xã hội chủ nghĩa.

I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.

Về chính trị:

Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng

Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

Về xã hội:

Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra  khắp  nơi.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

a.Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917:

– Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân  ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

– Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

– Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

– Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

– Kết quả:

+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)

+ Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

+ Nga trở thành nước Cộng Hoà

– Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

– Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+ Chính phủ lâm thời (tư sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản).

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng 10 Nga  (ảnh 2)

b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

* Hoàn cảnh

–  Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+ Chính phủ lâm thời (tư sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản)

+ Nên cục diện không thể kéo dài.

– Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

– Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

* Diễn biến khởi nghĩa

– Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.

– Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.

– Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi.

– Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

* Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

II. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga:

* Đối với nước Nga:

– Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

– Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

* Đối với thế giới:

– Làm thay đổi cục diện thế giới.

– Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button