Lịch SửLớp 10

Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp | Lịch sử 10

Câu hỏi: Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp

Lời giải: 

* Đối với nước Pháp:

Bạn đang xem: Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp | Lịch sử 10

– Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.

– Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

* Đối với thế giới:

– Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

– Mở ra một thời đại mới, thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu kĩ hơn về Cuộc Cách mạng tư sản Pháp nhé: 

I. Nước Pháp trước cách mạng.

1. Tình hình kinh tế xã hội

* Kinh tế

– Cuối thế kỷ XVIII, nước Pháp chủ yếu là nước nông nghiệp:

+ Cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.

+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.

– Công thương nghiệp phát triển:

+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim).

+ Công nhân đông, sống tập trung.

+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước ở châu Âu và phương Đông.

* Chính trị

– Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua L XVI.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp (ảnh 2)
Vua Lu-i XVI

* Xã hội

– Có 3 đẳng cấp:

+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba  vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

– Đến cuối thế kỷ XVIII, do mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế và địa vị chính trị giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc, nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc, báo hiệu cuộc cách mạng đang đến gần.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp (ảnh 3)
Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng

2. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

– Chế độ quân chủ chuyên chế đã kìm hãm sự phát triển của cả kinh tế và xã hội. Chính vì vậy đã bị phê phán trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng (trào lưu triết học Ánh sáng). Tiêu biểu là: Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rut-xô.

– Những tư tưởng tiên tiến thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cách mạng.

3. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến.

Giữa thế kỷ XVIII, nền quân chủ chuyên chế Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Louis XVI thừa hưởng một ngân khố trống rỗng do những cuộc chiến tranh của Pháp với các nước châu Âu thời Louis XV. Bên cạnh đó, sự hoang phí vô độ của triều đình làm cho ngân sách ngày càng kịêt quệ. Ðể giải quyết nạn khủng hoảng tài chính, nhà vua cho triệu tập hội nghị Ba Ðẳng cấp. Ðẳng cấp Thứ Ba tự tuyên bố đại diện cho dân tộc Pháp và thành lập Hội nghị Quốc dân. Sau đó Hội nghị Quốc dân đổi thành Quốc hội Lập hiến.

II. Tiến Trình Của Cách Mạng

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến

* Hoàn cảnh

– Ngày 5/5/1789, vua Lu-I XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp để đề xuất việc ban hành thêm thuế mới bị đẳng cấp thứ ba phản đối.

– Vua và quý tộc vô cùng bất bình, ráo riết chuẩn bị tấn công đẳng cấp thứ ba.

* Diễn biến

– Ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục Ba-xti, cách mạng bùng nổ.

2. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến ngày 2/6/1793)

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến, chính quyền chuyển sang tay phái Ghi-rông-đanh (tư sản công thương nghiệp).

– Ngày 21/9/1792, thành lập nền cộng hòa.

– Ngày 21/1/1793 xử tử vua Lu-i XVI.

– Ngày 20/9/1792, quân Pháp đánh thắng quân Áo – Phổ ở Van-mi sau đó chuyển sang phản công đuổi quân địch ra khỏi đất nước.

– Mùa xuân năm 1793, liên minh phong kiến châu Âu và quân Anh lại tấn công nước Pháp, phản động trong nước nổi dậy.

– Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.

– Ngày 2/6/1793, nhân dân Pa-ri, dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông-đanh.

3. Nền chuyên chính Gia-cô-banh – đỉnh cao của cách mạng.

– Chính quyền Gia cô banh là khối liên minh giữa tư sản nhỏ và nhân dân lao đông do Rôbexpie đứng đầu.

[CHUẨN NHẤT] Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp (ảnh 4)

– Chuyên chính Gia-cô-banh là chính quyền của khối liên minh giữa tư sản nhỏ với quần chúng nhân dân đã thực hiện triệt để đường lối chính trị của mình (đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân) đồng thời thực hiện thành công nhiệm vụ trấn áp, đè bẹp kẻ thù (bọn phản cách mạng và giặc ngoại xâm).

– Các chính sách của chính quyền Gia-cô-banh:

* Về kinh tế:

+ Ngày 3.6.1793 ra đạo luật chia ruộng đất thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân, hạn trả 10 năm.

+ Ngày 17.6.1793 ra đạo luật xóa bỏ mọi nghĩa vụ phong kiến cho nông dân.

+ Tháng 6.11793 chính quyền thông qua hiến pháp mới

* Ý nghĩa: Nhân dân ủng hộ nền cộng hòa, họ đưa ra ý kiến giúp chính quyền ban hành lệnh tổng động viên vào 8/1973 huy động sức mạnh toàn dân…giúp cách mạng thoát khỏi cảnh giặc ngoại xâm.

III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cuộc cách mạng pháp thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Không chỉ riêng đối với nước Pháp mà còn có ý nghĩa đối với cả lịch sử thế giới hiện đại. Và có ý nghĩa đến lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Đối với nước Pháp

– Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ.

– Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ. Thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

– Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.

Đối với lịch sử thế giới hiện đại

Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu. Chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – Thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

– Đối với Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn bản Tuyên ngôn của Pháp trong tuyên ngôn độc lập của nước ta… Ngoài ra, ảnh hưởng của cuộc cách mạng tư sản Pháp có tác động to lớn đến khung hướng cứu nước của Việt Nam trong nhứng năm cuối thế kỷ XĨ đầu thế kỷ XX – trực tiếp chịu ảnh hưởng đó là các sỹ phu phong kiến cấp tiến như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,…

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button