GDQPLớp 11

Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu bài bắn mục tiêu cố định (GDQP 11)

Câu 3 trang 90 GDQP 11: 

Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu bài bắn mục tiêu cố định.

Lời giải 

Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

Ý nghĩa: Nhằm rèn luyện cho học sinh nắm chắc và thực hiện tốt động tác bắn cơ bản, kĩ năng bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định ban ngày.

Bạn đang xem: Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu bài bắn mục tiêu cố định (GDQP 11)

Đặc điểm:

– Là bài bắn cơ bản, đòi hỏi mức độ ngắm bắn chính xác và động tác thuần thục.

– Mục tiêu đư­ợc bố trí cố định, có vòng tính điểm.

– Ng­ười bắn ở t­ thế nằm bắn có bệ tì nên dễ chủ quan, không chú ý đến kỹ thuật ngắm bắn, ảnh hư­ởng tâm lí khi bắn.

Yêu cầu:

– Tích cực, tự giác tập luyện.

– Thực hiện tốt động tác, nâng cao kỹ năng ngắm bắn.

 – Xây dựng tâm lí vững vàng, tự tin.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDQP 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button